Kirjoja

Kirjoja

sunnuntaina, maaliskuuta 18, 2018

Kun kansakoulu oli 20-vuotias (1887). Osa 2

JATKAN tässä lastussa FINLANDIA-nettikirjakaupan herkun: Emilia Karoliina Ljungbergin kirjoittaman (1887)  17-sivuisen vihkosen esittelyä. Kyseessä on mitä ilmeisimmin kansakoulun 20-vuotisjuhlassa (Raumalla?) pidetty esitelmä.  Cygnaeus oli  tuolloin  Kouluylihallituksessa ylitarkastajana – 77 vuotiaana – ja hänellä oli vielä vuosi elinaikaa. Kansakoulu oli  maaseudulla vapaaehtoinen (kaupungeille oli säädetty koulupakko; vasta vuonna 1898 annetiin  piirijakoasetus). Edelleen "suojelen" Emmin kieltä a.m.a.p.

Kansakoulun tilannetta vuonna 1887

JUHLAESITELMÄN pitäjä siirtyy lyhyen kansansivistyksen historian esittelyssä sitten 1800-luvulle. Vuosiadan alun ajan jatkui "huolimattomuus kansanvalistuksen edistämisessä".

Se poistui vasta 1800-luvun puolivälissä, kun Venäjän keisari Aleksanteri II oli nyt Suomen suuriruhtinaana. Hänen lempeän hallituksensa aikana oli Suomi ikäänkuin virkistynyt siitä uupumuksen tilasta, mihinkä se erotettuna  vanhasta kotimaastaan Ruotsista ensin oli vaipunut. Ja kun uusi vilkkaampi liike heräsi maamme kaikilla aloilla, nousi kansansivistyksen aatekin uuteen eloon. Senaatin käskystä tehtiin nyt uusia ehdotuksia kansakoulun perustamisesta ja kehotettiin asiata harrastavia henkilöitä lausumaan mielipiteensä niistä. Niiden joukossa, jotka ilolla vastaan  ottivat tämän kehotuksen, oli  kansakoulujen nykyinen (tuolloinen) ylitarkastaja Uno Cygnaeus.

Cygnaeus

Emmi kuvailee lyhyesti  kansakoulun isäksi myöhemmin nousseen Cygnaeuksen uran alkua  ja työtehtäviä. "Hän jätti uskonnon opettajana toimensa  Pietarissa, kun Suomen senaatti 1858 määräsi ja kutsui hänet valtion kustannuksella lähtemään ulkomaille, tutkimaan kansansivistykseen kuuluvia asioita."

Suomen palattuaan julkaisi Cygn. kirjoituksen, jossa kertoi käynnistään ulkomaiden oppilaitoksissa ja mitä hänen mielestään  siellä kansanopetuksen suhteen oli huomioon otettavaa. Hänelle annettiin tehtävä: Hänen piti näet valmistaman täydellinen suunnitelma, jonka mukaan Suomen kansakoululaitos oli järjestettävä.

Emmi ihailee selvästi Cygnaeuksen työtä: "Eikä hänen työnsä ollutkaan turha. Suomen kansan opetus on laskettu ylevälle, ajanmukaiselle kannalle. Sivistyksen tarve selvenee selvenemistään. Nyt ei enää tyydytä muutamiin koneentapaisesti ulkoa opittuihin läksyihin, vaan opetukseen ajetaan se vaatimus, että  se on oleva kasvattava, jalostuttava."

Kansakoulut 1887

Tilanne vuonna 1887 ei ollut huono. "1866 Suomi sai kansakouluasetuksensa, ja joka vuosi perustetaan uusia kouluja... Neljä eri seminaaria… valmistaa opettajia kansakouluille...
Kaikissa kaupungeissä on jo kansakouluja, alemmat ja ylemmät kansakoulut yhteenlaskettuina luku nousee 202. Näissä kouluissa on yhteensä 14 110 oppilasta...Maalla ei ole vielä kansakouluja joka pitäjässä, mutta joka vuosi vähenee kansakouluja kaipaavien kuntien luku. Pernajan pitäjässä on peräti 8 kansakoulua ! Maalaiskuntien kansakouluissa kävi 1884-85 yhteensä 35 764 oppilasta.

Huolenaiheita

"1887 kansakoulu on vielä jokseenkin nuori, eikä se vielä joka paikassa ole voittanut sitä luottamusta, mitä sille sopii toivo", Emmi kirjoittaa. Vika ei selvästikään ole hänen mielestään itse koulussa - vaan suomen kansassa ja erityisesti kodeissa. Se ei ymmärrä koulun hyötyä. Suomen kansa oli nykykielellä siis muutosvastarintainen.

Suomen kansa rakastaa vanhoja tapojansa, pitää sitkeydellä kiinni perityistä mielipiteistään ja sen vuoksi se karsain silmin katsoo kaikkea, mikä on uutta ja jonka hyötyä se ei vielä oikein voi käsittää.

Emmin mukaan kyse on väärinkäsityksestä: Etupäässä luulen syyn siihen olevan sen, että kansakoulun tarkoitus  monessa kohden on väärin käsitettu. Kuulee toisinaan sanottavan: Minä en tahdo lapsistani puoliherroja tai puolimamselleja, tahdon kelvollisia ihmisiä, jotka häpeemättä tekevät sitä työtä, mitä heidän vanhempansakin tekevät, ja jotka eivät pidä itseänsä vanhempiaan parempina.

Emmin mukaan koulun toivo oppilaistaan on aivan sama. Ei heitä koskaan ole opetettu työtä halveksimaan. Että kaikki työ,  kuinka alhainen hyvänsä, kun vaan on rehellinen, työ, joka ei  tule kenellekään pahennukseksi, on arvossa pidettävää. Ylpeys osoittaa aina tyhmyyttä.

Ei kansakoulu ole myöskään ole laitos, jossa opetetaan rahaa ansaitsemaan. Sen tarkoitus on monta kertaa korkeampi ja jalompi. Sen tarkoitus on kehittää oppilaittensa ymmärrys, kasvattaa heistä ajattelevia ihmisiä, herättää heissä halua täyttämään velvollisuuksiaan, ja antaa ne tiedot ja taidot, joita jokainen elämässä kansalaisena ja kristitynä ehdottomasti tarvitsee. (Hienosti on tavoitteet kuvattu).  Sen tarkoitus on vielä ensiksi ja viimeiseksi saattaa oppilaansa lasten parhaimman ystävän Jeesuksen Kristuksen luo, hänen luoksensa, joka on sanonut: Tulkaa  minun tyköni kaikki ja te saatte levon teidän sieluillenne.

Kansakoulusa sanotaan vielä: Siellä opetetaan niin paljon tarpeettomia asioita.  Miksi hyödyksi on se ja se oppiaine?  Ne ovat kuitenkin niin valitut ja niin sovitetut, että  oppilas jossain määrin voi oppia tuntemaan luontoa, ihmiselämää ja Jumalaa.  Kansakoulun silmämääränä on yleinen ihmissivistys, eikä mikään siihen kuuluva oppiaine on tarpeeton, eikä saa olla sivuseikkana, sillä  kaikki siihen kuuluvat aineet  tekevät yhdessä kokonaisuuden, jossa yksi on toisen edistäjänä ja täytteenä

Vaikka kansakoulu siis ei valmista mihinkään erityiseen ammattiin, ovat kuitenkin ne tiedot ja taidot, mitkä oppilas on siinä saanut, suuresti käytännöllisestikin hyödyksi ja edistävät monin tavoin hänen toimeentuloansa elämässä.

Koulun ja kodin jännite

EMMI näyttää kantavan huolta kansakoulunopettajien työn raskaudesta ja työn hedelmien epävarmuudesta. Hän  lohduttaa heitä: Kansakoulunopettaja saa olla vakuutettuna siitä, että hänen työnsä on Herran, ja siinä on hänen voimansa. Hän on kylväjä, Herra antaa kasvun.

Sitten hän kääntää hieman toruvan katseensa koteihin: Mutta että koulu voisi niin paljon kuin mahdollista päästä päämääräänsä perille, tulee vanhempien ystävällisillä silmillä katsella koulua ja koulun työtä, eikä yleenkatseella  puhua yhdestäkään oppiaineesta, josta he  sitten enemmän tai vähemmän ymmärtävät sen hyötyä.

Monista vanhemmista on yhdentekevää, josko heidän lapsensa käyvät koulu tai ei. He saavat käydä, jos heitä huvittaa, mutta jos he mieluimmin ovat poissa, saavat he tehdä senkin. On kuitenkin mahdotonta, että työ oikein voisi menestyä koulussa, niin kauan kun vanhemmat osoittavat sellaista välinpitämättömyyttä.

Koulu on kodin ystävä, tuleehan kodinkin olla koulun ja vasta kun koti ja koulu sillä tavalla ystävinä käyvät  käsi kädessä, voivat ne vaikuttaa jotakin lasten ja kasvavan nuorison edistämiseksi ja  jalostuttamiseksi. Ei suinkaan ole yhdentekevää, minkälaisen kasvatuksen lapset saavat, ei heille itselleen, eikä rakkaalle isänmaalleen, siitähän senkin tulevaisuus suureksi osaksi riippuu.

Kansakoulu  isänmaan asialla

EMMI näkee kansansivistyksen suurena isänmaallisena työnä: Isänmaan hyödyttämisessä kansakoulu on välikappaleena kansan hyödyksi ja edistämiseksi. Jos joku sen tähden sanoo: kansakouluja ei  tarvita, onhan ennenkin tultu  kansakouluitta toimeen ja tullaan kyllä nytkin, niin tahdon vastata: et ole kansan ystävä, etkä ymmärrä kansan tarvetta. Suomen kansa ei tahdo jäädä muista kansoista jälkeen, valo ja sivistys on senkin elämän ehtona.

On tosin niitäkin vanhempia, jotka  sen käsittävät ja jotka se vuoksi katselevat koulua ystävällisillä silmillä. He kehoittavat lapsiaan tottelevaisuuteen opettajia kohtaan ja pitävät huolen siitä, että lapset tunnollisesti suorittavat sen, mitä heille koulusta kotityöksi on annettu. Lasten kasvatus on kodin ja koulun tehtävä, ei  yksinään koulun. Jollei lapsi  jo pienoisesta kotona ole totutettu tottelemaan, on koulun työ kahta vertaa vaikeampi.


lauantaina, maaliskuuta 17, 2018

Kun kansakoulu oli 20-vuotias (1887). Osa 1

Ljungberg),  Emmi. (1887). 
Kansanopetus ja kansakoulut Suomessa. 
Esitelmä. Kansanvalistusseuran toimituksia 
I.VI. Kahdestoista vuosikerta. Neljäs wihko.  
Helsinki: Kansanvalistusseura. (17 s)
FINLANDIA-nettikirjakaupan listoilla oli tosi harvinainen herkku. 17-sivuinen vihkonen esitelmästä kansanopetuksesta ja kansakouluista, joka pidettiin vuonna 1887. Siis about 20 vuotta siitä, kun kansakouluasetus astui voimaan (1866) ja ensimmäinen parvi Cygnaeuksen kouluttamia opettajia (1863-1866) oli juuri lähtenyt viemään sivistyksen valoa. Cygnaeus oli  Koulu-hallituksessa ylitarkastajana, ja hänellä oli vielä vuosi elinaikaa. Kansakoulu oli vielä maaseudulla vapaaehtoinen (kaupungeille oli säädetty koulupakko; vasta vuonna 1898  annettiini piirijakoasetus). Tottakai ostin sen.

Esitelmän piti ja vihkosen kirjoitti nimimerkki Emmi. Hän on mitä ilmeisemmin  opettajatar, kirjailija, neiti Emilia Karoliina Ljungberg (synt. 1848). Ljungberg toimi vuosia opettajana Raumalla ja siirtyi  sitten heikentyneen kuulonsa vuoksi vuonna 1889 Mariayhdistyksen turvakodin johtajaksi Helsinkiin. Hän joutui pian jättämään tämänkin työn  ja ”vietti useita vuosia yksityistä kovien ruumiillisten kärsimysten raskauttamaa elämää.”  Hän  kuoli vuonna 1900 ”pitemmän ajan hivuttavaa tautia sairastettuaan”. (11.12.1900 Rauman Lehti no 143 s. 2)

SURULLISTA. Tekstistä näkee, että Emmi harrasti kirjoittamista. Teksti kulkee, ja hän totisesti osasi tiivistää Suomen siihenastisen sivistyshistoria kompaktiin pakettiin. Tässä 1.  osassa  referoin vielä tiivistetymmin hänen tarinaansa ajalta ennen Cygnaeuksen kansakoulua. Kieli on siirretty aikalailla Emmin näköisenä. Osa 2,  käsittelee kansakoulun tilannetta vuonna 1887. Se  julkaistaan  huomenna.

Suomalaisen kansan sivistämisen alkuhämärä

Esihistorian aika

"Tuntemattomina ja pakanuuden pimeydessä elivät esi-isämme monta vuosisataa tässä syrjäisessä maassa", Emmi aloittaa. Euroopan sivistyneet kansat eivät tienneet meistä juuri  mitään. Wanhoista runoista, joita suuri rakas kansalaisemme Elias Lönnrot on koonnut Kalevalaan, huomaamme, että esi-isämme ajattelivat monta jaloa ajatusta ja että he yleensä olivat jalo kansa, jolla monessa suhteessa oli suuri elämän viisaus. Kirjoja ei ollut.  Luonto oli heidän opettajansa.

Historia alkaa

Kristinusko tuotiin heillekin, mutta he eivät ensi alusta sitä ymmärtäneet, eivätkä tahtoneet sitä ymmärtää. Mutta vaikka kristinusko sillä tavoin vastoin suomalaisten omaa tahtoa oli tuotu maahan, ja waikka he kauan tekivät kovaa vastarintaa, oli se nyt kuitenkin tänne istutettu  ja juurtui vähitellen levenemistään.  Kristinuskon jäljissä tuli sivistys  maahamme, mutta kansanopetuksesta ei sittenkään vielä pitkään aikaan ollut puhetta. Katolinen usko ei näet pitänyt  huolta siitä.

Uusi aika

Mutta parempi aika koitti. Uskonpuhdistus oli Saksasta, jossa Lutherus sitä saarnasi. Sieltä se on levinnyt meidänkin maahamme, ja uskonpuhdistuksen periaatteita oli Jumalan sanan julkaiseminen kansan kielellä.

Pappein kokouksessa 1569  (muissa historian teoksissa vuosi on 1562 MH) oli päätetty, ettei kukaan saisi käydä Herran ehtoolliselle, jos ei hän vähintäin tainnut Jumalan  kymmenet käskyt, uskon tunnustuksen ja Isä meidän rukouksen. Nämä säännöt vahvistettiin kirkkojärjestyksessä 1571.

Gezeliukset: isä ja poika

Valistuksen kallista työtä edelleen edistyttivät  ja levittivät piispat Gezelius, isä ja poika.
Ensimmäisenä välikappaleena isä piti  n papiston korottamista opissa ja sivistyksessä. Toisena välikappaleena oli sopiva oppikirja. Hän toimitti sen vuoksi katkismuksen, jonka hän nimitti ”Lasten paras tawara”… Kirja  tarkoitus oli kahtalainen. Sen piti oleman ohjeena papeille ja sanankuulijain kädessä oppikirjana.

Gezelius määräsi, että  seurakunnan lukkarin piti ottaman luoksensa  joku nerokas  ja hyvätapainen poika joka kylältä, ja opettaman häntä  oikein varmaksi lukijaksi.  Tämä poika tulisi sitten kyläläisten lastenopettajaksi.

Tähän asti lukutaito oli ollut ainoastansa ulkolukua muistista.  Gezelius huomasi sisäluvun olevan kaiken lukutaidon ja tiedon perustuksena. Kauan aikaa mietti hän, miten lukutaito voitaisiin saada yleisemmäksi ja vihdoin syntyi se tehokas ajatus, joka on miltei  Gezeliuksien suurin ansio. Vuonna 1682 julkaisi Gezelius näet erään säännön opetusmuodosta, josta hän lausui, että kaikilla opilla on yhdenkaltainen alku ja että kansakoulu sen tähden on pidettävä kaikkien kouluin pohja- ja kantakouluna. Kansakoulun tarkoitus oli siis  hänen mukaansa  jakaa kasvavalle nuorisolle  puhtaalle sisäluvulle perustettu, varma ja  selvä uskonopin tunteminen katkismuksen kautta.

Koulu jakaantui kolmeen  eri osaan: a) pitäjänkoulu , b) kyläkoulu ja c) kotikoulu.

Pitäjänkoulun piti olla vakinainen laitos kirkon läheisyydessä. Opettajaksi määräsi kirkkoherra lukkarin tai jonkun muun henkilön, jolla oli tähän ammattiin tarpeelliset ominaisuudet. (vastasivat maalla 1800-luvun lopulla  olleita kiertokouluja MH). Oppilata oli pitäjänkoulussa  koko vuoden ilman mitään lupa-aikaa. Keväällä ja kesällä luettiin 8 tuntia päivässä, syksyllä ja talvella 7 tuntia. Oppilaat olivat hyvin eritasoisia. Sen tähden määrättiin, että hän oppilaistaan valitsi parhaimmat apuopettajiksi (kuulustelemaan).

Kyläkoulusta Gezelius säätää, että kyläkunta pitäisi sukkelan ja siivon pojan pitäjänkoulusta, joka siellä saatuasa oppia, voisi sitä jakaa kyläkuntansa lapsille.

Kotikoulu saatiin toimeen siten, että lapset, jotka olivat koulussa olleet, kotona lukisivat ja veisiaisivat niitten perheenjäsenten kanssa, jotka eivät olleet ensinkään kouluopetusta saaneet.

Gezeliusten ajoista säilynyt tapa on myös katkismussaarnat ja tutkiskelu.

Gezelius nuoremma   ajasta voimme myös johdattaa rippikoulun, sillä pappeinkokouksessa 1696 päätettiin, ettei nuorta kansaa saisi laskea ripille , ennenkuin heitä muutamia viikkoja ensin on katkismuksesta tutkittu ja kuulustelu, kunnes he sen tarkoin taitavat

1700-luku

Tällä tavoin lukutaito ja  uskonoppi Suomen kansasta alkoi ja kehittyi. Isonvihan onnettomat ajat tekivät miltei lopun tuosta niin onnellisesti  alotetusta  sivistystyöstä.

Kun vihdoin rauha1721 solmittiin Uudessakaupungissa, alkoi kansa vähitellen toipua uupumustilastaan. (Gezeliuksen seuraajat eivät käsittäneet ”kansan syvintä tarvetta”).
Vuonna 1779 tehtiin  ehdotus valtiopäivillä: katkismuksen ulkoluku pääasia.(Se ei saanut hallitsijan vahvistusta, muutoin harmi)

Autonomisen Suomen alkuaika

Huolimattomuus kansanvalistuksen edistämisessä  poistui vasta 1800-luvun puolivälissä. Venäjän keisari Aleksanteri II oli  nyt Suomen suuriruhtinaana. Hänen lempeän hallituksensa aikana oli Suomi ikäänkuin virkistynyt siitä uupumuksen tilasta, mihinkä se erotettuna  vanhasta kotimaastaan Ruotsista ensin oli vaipunut ja kun uusi vilkkaampi liike heräsi maamme kaikilla aloilla, nousi kansansivistyksen aatekin uuteen eloon.

Jatkuu...

sunnuntaina, maaliskuuta 11, 2018

Pedagogisia tuliaisia Mexicosta: Osa 3

TÄSSÄ kolmannessa  blogilastussa avaan vielä tuliaispakettia  konferenssin/ seminaarin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Ainakin itselleni SIEI 11:ssa oli paljon esikuvaksi kelpaavaa.  Nostan esiin 5 pointtia, miksi kaikki mielestäni onnistui. Ne ovat pienuusjärjestyksessä

Pointti 1: Kellokallet

SEMINAARISSA oli siis 9 varsinaista puhujaa (ja varmaan parikymmentä muuta puheen-vuoron käyttäjää mm. organisaation sisältä). Kullakin puhujalla oli oma esittelijänsä  ihan kuin olisi oltu  Oscar-gaalassa. Esityksen jälkeen oli "talkshow".

Oli välttämätöntä vahtia, että aikataulussa pysytään. Mukana oli myös  itsetietoisia ja -päisiä guruja. Varoitustauluja vilauteltiin tiiviisti (10 min, 5 min, lopeta...).
Vinkki vielä itselle: Kullekin keynote-esiintyjälle oli ilmoitettu että aikaa on varattu 75 minuuttia. Jos siihen sisältyy talkshow- se on syytä muistaa  sanoa.
Pointti 2:  Screenaus, striimaus  ja tallennus

AUDITORIOSSA oli kymmeniä kuvaajia (ja kaiken lisäksi vielä lentävä  kamera). Koska salissa oli 1200 henkeä, esiintyjät screenattiin kuin rock-konsertissa.

Säätiö tunsi yhteiskuntavastuunsa, ja niillä sen yhteistyötahoilla, joilla ei ollut mahdollisuutta (varaa) tulla paikkalle, oli mahdollisuus seurata seminaaria striimattuna. Niinikään tallenteita voi katsoa 10 vuoden ajan.
Vinkki vielä itselle: Upeita ideoita. Näitä tehtäviä voisi  -jos ja kun rahaa ei oikein ole - hoidattaa myös yhteistyöllä alan opiskelijoiden kanssa.  
Pointti 3:  Simultaanitulkkaus

Meksikossa vain pieni osa opettajista(kaan) osaa vieraita kieliä. Meksikolaiset tulkkaajat olivat uskomattoman taitavia. Miten he kykenivätkään kääntämään realiajassa monia todellisia pikapuhujia? Kääntäjät tekivät töitä noin 15 minuutin rupeamissa. Myös ppt-esitykset käännettiin espanjaksi.  Tavattoman huomaavaista oli, että kaikki espanjankieliset luennot simultaanitulkittiin meille vieraille englanniksi.
Vinkki vielä itselle: Vaikka meillä tilanne on toinen; meillä osataan kieliä,  uskoisin, että meilläkin kannattaisi vieraskielisiä luentoja simultaanitulkata. Jos esiintyjä "puhuu paperista", esitys kannattaa käännättää etukäteen.
Pointti 4:  Valmistelut

Konferenssivihkonen sisälsi ohjelman, kartan ja vieraiden
esittelyt.
SIEI 11- konferenssia valmisteltiin vuoden verran. Sille asetettiin oma ohjausryhmä, joka kokoontui kerran viikossa. Eduardo Anderella oli tässä suuri rooli. Konferenssilla oli selkeä arvotavoite: edistää humaanisuutta. Tavoitteelle keksittiin synteettinen nimi HUMANImente. Luennoitsijat ja panelistit valittiin edustamaan tämän käsitteen eri ulottuvuuksia: maapallosta ja ihmisistä välittämistä, taiteen ja tunteiden valtavaa lisäarvoa. Erityisesti haluttiin nostaa taidekasvatuksen merkitys, koska monin paikoin se on täysin laiminlyöty.

ESIINTYJÄT rekrytoitiin ajoissa. Heiltä tarvittiin monemoisia kuvauksia itsestään ja luennostaan. Ne aikataulutettiin ja meitä hieman hitaasti toimivia muistuteltiin ystävällisin kirjein.

Seminaari oli siis todella hyvin suunniteltu. Mainostus. Lavasteet. Tekniikka. Logistiikka. Tallennus.  Kuljetukset. Huolenpito esiintyjien hyvinvoinnista ja toiveiden toteuttaminen. Kaikki toimi kuin Strömsössä. Auditorio oli kauniisti valaistu ja kukitettu. Organisaatio esiintyjät olivat juhlavaatteissa hiukset öljyttyinä.  Tehtäviä oli ulkoistettu  ammattilaisille. Henkilökuntaa oli todella paljon, ja kaikki olivat hyvin ystävällisiä. Tekniikkaa käytettiin ja (vain kun) se tuotti lisäarvoa. Esimerkiksi yleisön kysymykset pyydettiin paperilla, jolloin seinätaulun sekamelska ei hajoita huomioita. Koherenssia rakennettiin niinkin, että kaikki diat piti laatia yhteisellä nimenomaan tämän seminaarin layoutilla
Vinkki vielä itselle: Minulle syntyi kuva, että meillä Suomessa vastaavat seminaarit ovat enemmän rosollisia. Liikaa erilaisia tavoitteita yhtäaikaa.  Seminaarin message hajoaa; esitysten koherenssi jää alhaiseksi.

Pointti 5:  Rytmitys

 Jo fyysisesti jykevä konferenssirakennus kohotti  tunnelmaa. 
SIEI 11- konferenssin rakenne oli selkeä ja turvallinen. Aamupäivällä keynotit, iltapäivällä paneeli. Välissä puolentoista tunnin lounastauko (varsinaista ruokaa tarjottiin vain vieraille, muille oli sämpylää jne.) Toisena päivänä vain aamusessio. Konferenssilla selkeä avaus ja päätös. Päivät sillattiin yleisön edustajien (noin 10) oppimiskokemus-narraatioilla. Tauoilla oli mahdollisuus paitsi keskustella myös tutustua näyttelyosastoihin. Tauoilla oli aina pientä tarjoilua.  Niiden aikana myytiin useiden esiintyjien kirjoja, luennon teemasta, ja niihin sai signeerauksen. (Kustantajana oli seminaarinjärjestäjä). Jokainen sai jo ilmoittautuessaan kassillisen materiaalia esitteineen, kynineen ja vihkoineen. Konferenssiesite oli taitettu kauniisti.

Keynote-osuuksissa oli esittely, itse luento ja talkshow. Paneelissa oli luennot ja talkshow.
Vinkki vielä itselle: Oli jännää, kuinka täällä seminaari koostuu nimenomaan luentojen ympärille. Jäin oikein pohtimaan kuinka tavattoman innostunutta yleisö oli, vaikka heidän osallistamisensa jäi Sharonin esitykseen kuuluneeseen yhteislauluun, muutaman edustajan siltauspuheeseen, mahdollisuuteen lähettää  paperille kysymyksiä ja ottaa yhteiskuvia luennoitsijoiden kanssa :-)  Työpajoja ei ollut. Eikä aikaa käytetty "vierustoverin kanssa syventelyyn".  
Vessajärjestelyt ovat aina hankalia. Kukaan ei halua käyttää taukoja vessajonossa. Täällä oli alakerrassa 3 vessaa naisille. Miesten vessa siirrettiin talon yläkertaan,  jonne oli hankala kivuta. 
Vieraiden aikatauluun itse laittaisin tutustumisen kaupunkiin. Myös vapaa-aikaa on hyvä jättää. 

Pedagogisia tuliaisia Mexikosta. Osa 2

Toinen seminaaripäivä oli myös kotiinlähtöpäivä. Siksi erittain casual asu
kun ohje on casual
SIEI 11 olis siis kaksipäivänen kasvatusalan konferenssi Mexico Cityssä. Suomalais- delegaation Halinen- Hellström osuudet olivat torstaina.

Perjantaipäivä oli lyhyempi; Ohjelma päättyyi klo 14.30. Seurasimme kaksi ensimmäistä luentoa, jotka pitivät  Eduardo Andere Méxicosta ja  Begoña Ibarrola Espanjasta.

EDUARDO Andere on syvä Suomen  - ja Auroran koulun - ystävä. Hän on myös syyllinen siihee, että minut oli kutsuttu seminaariin.

Eduardon luennon teemana oli pedagoginen johtaja. Luento perustui aineistoon, jota hän on koonnut kiertäessään maailmaa  etsimässä Eldoradoa (Pisa-menestyksen salaisuutta) ja haastatellessaan yli 800 rehtoria. Haastattelujen  pohjalta hän  veti johtopäätöksen, että käsitettä ei voi määritellä – tai ainakin se on joustava.  Se tarkoittaa eri puolilla maailmaa,  eri kouluissa ja eri-ikäisille rehtoreille eri asioita. Vasta nuoremmillä rehtoreilla esiin nousevat esim. tunteet.
"Elämme johtamisessa erilaisuuden aikaa. Diversiteetin aikaa."
Asiaa oli paljon. Ehkä kiinnostavin oli osuus, jossa hän kertoi millaisin vertauksin rehtorit itse kuvasivat omaa rooliaan.  Olin yksi haastatelluista, ja muista itse vastanneeni, että olen jazz-bändin  johtaja. Luultavasti olin ainoa. Vertaus ei kuitenkaan  ole omani; tuolla ilmaisulla johtamista ovat  käyttäneet kovin monet: mm. Patrick Furu ja Jari Perkkiömäki. Kuulema myös filosofi Pekka Himanen.

Eduardo ryhmitteli saamansa vertauskuvat neljään ryhmään:
 • 28 % oli mielestään kuin puutarhuri 
 • 24 % oli laivan kapteeni
 • 19 % oli mustekaloja
 • jonkin muun vertauksen esitti 18 % vastaajista. Näitä olivat mm. majakka, kiikari, palomies, 
Lähdin  Irmeli Halisen kanssa seminaarista toisen
luennon jälkeen. Ohjelmassa oli vielä keskustelua
ja espanjalaisen Gregorio Luirin luento kasvatta-
misen taidosta ja maalaisjärjestä. Kiersimme kolmi-
sen tuntea huikeassa antripologisessa museossa.

Tehtävä on minusta tosi hauska ja sen pohjalta voi käydä rikkaita keskusteluja. Eduardo kulki lavalla ja salin käytävillä kuin Mick Jagger.  Mikrofonin sijasta hänellä oli kädessään iPad, jolla hän ohjaili diojen vaihtoa. Diat olivat riemukkaan kirjavat, suorastaan käsitetaidetta ja sisälsivät kauniita ja humoristisia kuvia.

Tunnekasvatuksesta

AAMUN toinen luennoitsija oli Begoña Ibarrola. Hän puhui tunteiden merkityksestä. Geeneihimme on kirjattu kuusi eri tunnetta. Emme hallitse: synnytä tai lopeta  tunteita. Niitä tulee ja menee. Tunne syntyy reaktiona ulkoiseen tai sisäiseen tilanteeseen.

Se mitä meidän on opittava, miten annamme niiden vaikuttaa meihin.  Teemme ratkaisuja tunteiden ei järjen pohjalta. Keskeinen asia on myös tunnistaa, että tunteet näkyvät naamassamme- ja tähän voimme itse vaikuttaa. (Suomessa taidetaan puhutaan tunteiden lukutaidosta). 

"Teemme itse itsemme vihaiseksi", hän väitti. 

Voimme vaikuttaa järjellämme siihen, miten annamme niiden meitä ohjailla. Olemmeko tilanteiden ja toisten ihmisten marionetteja?

Opettajille hän antoi mm. seuraava ohjeita:
 • Opettajille tunnetaidot ovat tärkeä asia. Jollemme hallitse niitä, voimme viestittää lapsille, etten pidä sinusta - mitä ammattilainen ei saa tehdä vaikkei pitäisikään. 
 • Tunteet tarttuvat
 • Hän muistutti myös murrosikäisten aivioperäisestä vaikeudesta lukea ilmeitä - he tulkitsevat aikuiset  muljautukset usein ihan väärin.
 • Pelko on pahin epäonnistumisen este. Samoin syntynyt viha ja kyllästyminen.
 • Koulun tulee luoda onnistumisen kokemuksia, ne synnyttävät myönteisiä tunteita ja motivaatiota.
 • Siksi tavoitteet tulee asettaa oikealle tasolle 
 • Jos kotoa tulee vihainen viesti, että lapsella on kurja olo, kannattaa käydä dialogia, mistä kurjuus johtuu: Opettajan ilkeydesta vai esim. siitä, että oppilas ei ole itse ponnistellut.
 • Huumori purkaa jännitystä, samoin luottamus.
 • Musiikki on upea keino rentouttaa.
Tunnetaitojen opettamisesta hänellä oli tosi hauska ja helppo esimerkki. Hän näytti muutamia kuvia, ja pyysi yleisöä kuuntelemaan, mitä tunteita ne herättävät. Kuvina oli auringonlasku, vuorikiipeilijät jäätiköllä ja vanhusnaiset penkillä; keskimmäisellä oli kannettava tietokone.  Opettelimme siis sanoittamaan ja perustelemaan tunteitamme. 

Ibarrola  puhui upeasti ja ilmeikkäästi. Hän aivan kuin puhkesi kukkaan stagella (verratuna esim. edellisen illan kohtaamisiin illallisella).

Mitä tärkeää opin Eduardolta ja Begoñalta?

MEILLÄ ihmisillä- ja minulla ilman muuta siinä joukossa- saattaa olla  taipumus kuvitella, että nykyihmiset ja erityisesti nykysuomalaiset ovat paljon taitavampia kuin edelliset sukupolvet ja köyhemmissä maissa elävät vertaisemme. Ihan väärin.

On ollut tosi antoisaa kuulla, kuinka vuosikausia maailmalla kouluja kiertänyt Eduardo - joka ei ole koulutukseltaa kasvatusalan ihminen, hän on juristi ja jonkinsortin tilastososiologi- näkee asioita toisin silmin ja usein hyvin tarkasti. Pedagoginen johtaminen on todella liukas käsite. Mutta saattaa olla, että hän on tehnyt hyvin yleisen virheen (minusta): hän etsii vastausta doxasta kun sitä pitäisi etsiä ideasta platonilaisittain. Arjen tasolla pedagoginen johtaminen kattaa vaikka mitä. Mutta entä jos jakaisikin johtamisen eri laatikkoihin tarkastelemalla sitä, millä perusteella mikä tahansa johtamisteko tehdään? Jos ratkaisun aito perusta on lapsen hyvä: kasvu, oppiminen, hyvinvointi, kyseessä on pedagoginen johtamisratkaisu. 

Begoñalta opin ainakin kaksi asiaa: toinen liittyy luennon sisältöön toinen muotoon. Oivalsin tunteiden vahvan siteen aivoihin ja kaikkeen interaktioon.  Tunnekasvatus ei ole kivaa hömppää vaan yksi tärkeimmistä jutuista. Ja taidekasvatus on sen upeimpia  kasvualustoja.

Toinen juttu- se muotoon liittyvä - liittyy myös itseeni. Kun katsoin kuinka Begoña puhkesi lavalla edellisen illan hieman harmaasta, hiljaisesta  varpusesta upeaksi, itsevarmaksi esiintyjäksi, ymmärsin miten nopeasti  ja vääristyneesti ainakin itse luon mielikuvia toisista ihmisistä. Tänään, kun taistelu mielenkiintoisista tehtävistä on entistä kovempaa, saattaa olla todella tärkeää opettaa oppilaille ymmärrystä esim. mielikuvasta, jota he välittävät itsestään työpaikkahaastattelussa. Tässäkin draamalle on todella tarvetta.Pedagogisia tuliaisia Mexicosta. Osa 1

ONNELLISESTI kotona. Paluumatka Suomeen alkoi perjantaina Meksikon aikaa klo 21 (Suomeksi la klo 05). Perillä oltiin la klo 20.30 Suomen aikaa (Meksikoksi la klo 12.30).

NUKUTUN yön jälkeen on hyvä avata paketista pedagogisia tuliaisia. Mitä neljän päivän reissusta haluan pitää mielessä?

Ensimmäinen seminaaripäivä

TORSTAIAAMUN (klo 9 - 14) ohjelmaan kuului kolme keynote-luentoa. Ensimmäisen piti varttunut ja viisas filosofian tohtori Bernardo Toro Kolumbiasta. Hän piti taitavan ja vaikuttavan puheen ihmisen puolesta. Maapallon vähät makeat vedet ovat saastumassa. Meidän on toimittava. Ei pelastaaksemme Tellusta. Se kyllä pärjää ja jatkaa kulkuaan maailmankaikkeudessa- vaan pelastaakseemme ihmiset. Meidän on opittava välittämään (care) toisistamme ja pallostamme.

Toro kritisoi voimakkaasti medikalisaatiota. Lääkkeiden jakamisesta köyhille hyötyvät vain lääketehtaat. 80 % taudeista, joihin lääkkeitä tarvitaan, hoituisi, jos lapset opetettaisiin pesemään kätensä. Hohoi opettajat!


TOINEN keynote-puhuja oli Suomen Irmeli Halinen, joka tunnetaan ennen muuta ansioistaan uusimman opetussuunnitelmamme "äitinä". Opsiamme ihaillaan niin, että Irmeli saa lentää ympäri maailmaa kertomassa sekä syntyprosessista ja tausta-ajatuksista että sisällöistä. Niin Mexico Cityssäkin. Hyvin rakennetut diat välittivät paitsi tiivistä tietoa myös tärkeitä tunneviestejä: Suomessa kunnioitetaan jokaista lasta yksilönä. Me luotamme toisiimme. Ketään ei jätetä. Esitys kosketti kymmeniä ja kymmeniä  ihmisiä, ja  muistoksi he halusivat ottaa selfieitä ja ryhmäkuvia.

KOLMAS keynote-puhuja oli kirjailija Juan Villoro Meksikosta. Yleisö nautti esityksestä ja nauroi osuville kielikuville kippurassa. Villoron viesti oli, että kirja on aina ja yhä upea kasvatuksen väline. Kirjat saattavat meitä yhteen. Ne herättävät tunteita ja synnyttävät ymmärrystä. Niin vanhempien kuin opettajien tulisi lukea toisilleen – ja myös lasten. Villoro muistutti yhdessä lukemisen tunnesiteitä muodostavasta merkityksestä.

Iltapäivän sessio

LOUNASTAUON jälkeen ohjelmassa oli ns. paneeli. Meitä on kolme: lisäkseni  Clayton Maitland Kanadasta ja  Sharon D. Gratto Yhdysvalloista.

SHARON D. GATTO on erittäin kokenut musiikin huippuosaaja, ja tällä kertaa hän esiintyi  Dayotanan Yliopiston edustajana. Hän todella esiintyi: lauloi, soitti pilliä ja laulatti yleisöä (ja ennen häntä esiintynyttä koulukuoroa).  Hän ei halua koskaan puhua musiikin tärkeydestä ilman musiikkia. Diapaketti kävi läpi musiikkikasvatuksen koko historian. Musiikki on kansainvälinen, oma kielensä. Se on tunteiden kieli.

MINÄ sain puhua Sharorin jälkeen. Teemani oli uutta luova oppiminen. Kerroin taustaksi tarinaa Auroran koulun opettajien 25-vuotisesta taipaleesta, jona aikana kehiteltiin keinoja integroida taidekasvatusta eivain omiin yksittäisiin oppitunteihin vaan koko koulun toimintakulttuuriin ja yhdessä toteutetettuihin taidetapahtumiin. Väitin, että 1990-luvun alun Aurora-sonaatissa tiivistyy jo se vahva lapsikeskeisyys, oikeus kasvaa omaksi itsekseen ja holistisuus, mitä uusin opsimme henkii.  Uutta luova oppiminen vaatii vain tahtoa opetella ja tehdä asioita eri tavalla paremmin. Oma esitykseni koostui pääosin kuvista ja videoclipseistä, minkä uskon helpottaneen messagen läpimenoa.

MUSIIKILLA aloitti esityksenä myös Clayton Maitland Kanadasta. Ilman varoitusta hän lauloi ja säesti itseään oman alueensa Vancouverin intiaanien kielellä. Yleisön suut loksahtivat. Vieraskieliset esitykset simultaanitulkittiin- mutta tuota kieltä ei tietenkään kukaan osannut. Maitland on 21.vuosisadan J.-J. Rousseaun Emilen mentori. Hänen noin 60 oppilaan koulunsa käy ulkokoulua. Heillä ei ole omaa koulurakennusta lainkaan. He rakentava majoja ja veneitä. Lähtäkohtana ei ole valmis ops, vaan heidän opsinsa syntyy jatkuvana prosessina. Oppilaat oppivat kalastamaan, tekemään ruokaa, suojautumaan sateelta jne.  Koulu on kuitenkin "käymäläiskoulu", ts. oppilaat asuvat omissa kodeissaan.

PUHEENVUOROJEN jälkeen istuimme kaikki kolme vielä puolisen tuntia stagella, ja vastailimme yleisöltä (paperilla) saatuihin kysymyksiin. Yleisö oli huolissaan taiteen asemasta Meksikon kouluissa. Viimeinen kysymys koski vasta hallituksen käynnistämää opettajien arviointia, joka on herättänyt valtavaa vastustusta opettajien (ammattijärjestön) keskuudessa. Jokaisen opettajan taidot käydään arvioimassa. Hyväksi todetut saavat palkankorotuksen. Loput  pääsevät täydennys-koulutukseen.  Omassa vastauksessani annoin Presidentille kolme ohjetta teemaan liittyen: 1. Kunnioita opettajiasi. 2. Luota heihin. 3. Järjestä heille ne resurssit, joita he tarvitsevat (kaikissa kouluissa ei ole edes oppikirjoja). Siteerasin Kari Uusikylää: Ei sika punnitsemalla liho.

Mitä opin erityisesti?

ENSIMMÄISEN päivän vahvin oppi oli, kuinka sittenkin yhteinen, globaali näkemyksemme arvoista on. Ihmisen ja Telluksen suojelemisen elintärkeys. Taiteen kaikkien eri muotojen tavaton hyöty ihmisen kasvulle. Halu kasvaa ja kehittyä, muuttua. Usko koulun voimaan auttaa kaikkia kasvamaan täyteen potentiaansa. Usko opettajiin.

 Erityisesti mieleen jäi  Irmeli Halisen herkkä kuva, jossa oppilaan ja opettajan katseet kohtasivat: Irmeli sanoitti kuvaa näin:
"Oppilas: Minä annan tulevaisuuteni Sinun käsiisi, opettaa. Autatko minua siinä? Opettaja: Autan. Minä luotan Sinuun. "
Kylmät väreet .torstaina, maaliskuuta 08, 2018

Perillä Mexico Cityssä

Kuvassa Martti, Martha ja SM-konferenssin järjestävän organisaation
johtaja
KONE Mexico Cityyn laskeutui keskiviikkona täkäläistä aikaa klo 5. Suomalaisdelegaatiota Halinen- Hellström oltiin ystävällisesti vastassa. Kun  oltiin hotellilla,  matkaa oli tehty 30 tuntia!

HOTELLI on oikein asiallinen, ja kai se on tulkittava vieraiden syväksi arvostukseksi, kun yksi henkilö saa huoneen jossa on neljä sänkyä :-)

Itse kaupunki on valtava. 12 miljoonaa asukasta. Ja mikä liikenne. Kelikin on mukava, noin 24 °.  Illan suussa hieman satoi.

OHJELMA alkoi lähes heti, kun laukku oli purettu.  Suomen opsin äiti Irmeli vietiin ministeriön väkeä tapamaaan ja minut Mexicon suosituimpaan radio- ohjelmaan kertomaan suomalaisesta opetuksesta.  Haastattelijana oli aivan uskomaton Martha Debayle. Hänen päivittäisillä neljän tunnin sessioillaan on miljoonia kuuntelijoita.

Martha avasi haastattelun keromalla, että hän haluaa tietää kaiken suomalaisesta koulusta. Tunnin haastattelun aikana hän twiittasi  kuulemiaan suomalaisen koulun  parhaita puolia, ja  meksikolaiset  peukuttivat ja lähettivät twiittejä eteenpäin. Myöhemmin vastailinkin joihinkin niistä. Haastattelu päättyi leikkiin, jossa minun piti puhua suomea ja toimittajien  arvata, mitä sanoin.  Suomi kuulema kuulostaa latinalta, kreikalta ja saksalta.

Valtava innostus mm.  siitä, että:
koulu alkaa 7-vuotiaana
koulupäivät ovat lyhyitä
vain 190 koulupäivää
vähemmän on enemmän
läksyihin ei kulu liikaa aikaa
arviointi ei ole stressavaa, tuomitsevaa vaan kannustavaa ja innostavaa
lapsia kunnioitetaan
koulupäivä on muutakin kuin oppitunteja
oppilalla on välitunneilla aikaa leikkiä
ilmainen koululounas
kouluissa käytetään lastenomaisia työtapoja.
lapsuus ei ole elämän eteinen. Se on elämää.


KELLO 14  takaisin hotellille. Vähän muonaa napaan.  KLO 16 alkoivat kansainvälisten vieraitten  (Sharon D Gratto, Clayton  Maitland, Irmeli ja minä) videohaastattelut. Ammattitaidolla  porukka heitti 4-5 kysymystä ja purkkiin kerralla. Mitä on luova oppiminen?  Kuinka opettajat oppivat sitä? Voiko suomalaisen koulun kopioida? 

Jaksaa, jaksaa, kun on  hienoa matkaseuraa. Onpa ollut
upeaa vaihtaa ajatuksia pitkästä aikaa Irmeli Halisen
kanssa.
KLO 18.10 kyyti vei meidät seuraavaan tapahtumaan, järjestävän seuran:  Ediciones SM:n rakennukseen, jossa avattiin juhlallisesti tämän organisaation ja Daytonan Yliopiston opetuskokeiluhuoneisto. Paikalla oli myös Suomen Mexicon suurlähettiläs Roy Eriksson. Todellinen herrasmies. Lasilliset viiniä. Puheita espanjaksi. Paljon hymyileviä ihmisiä.

(Lopulta) Kyyti vei sitten klo 21 hotellille.  Silmät olivat ihan raskaat. Muut painuivat suoraan huoneisiin, minä yhden tequilan jälkeen. Unta ei tarvinnut kutsua.

maanantaina, maaliskuuta 05, 2018

Oikein kansainväliseen konferenssiin!


ONHAN muuten kohottavaa tulla kutsutuksi oikeaan kansainväliseen konferenssiin!

Vaikka paljon ja mielelläni pidänkin itsestäni mölyä, kutsuja puhujaksi  kansainvälisiin opetusalan konferensseihin on tullut vain, jos tilaisuuden järjestäjien joukossa on jokin tuttu. Omat keikkani ovat olleet työpajoja. Keynote-puhujaksi minulla ei olekaan riittävästi ansioita. Ei ehkä painavaa sanottavaakaan.

Torstaina 8.3. minulla on siis hieno  tilaisuus kukkoilla panelistina Mexico Cityssä. Tällä kertaa tuttu on Eduardo Andere, joka vieraili Auroran koululla useita kertoja etsiessään Suomen Pisa-tuloksille uskottavaa selitystä.

ENSIMMÄISEN  kerran sain konferenssikutsun  Istanbuliin vuonna 2005. Sen järjesti väitöskirjani  opponentti dosentti Pasi Sahlberg. Perehdytin tuolloin turkkilaisia konferenssiohjelmaan kuuluneessa työpajassa suomalaisen 1990-luvun ops-uudistuksen kokemuksiin (väitöskirjani teemoja).

Seuraava työpaja oli muistaakseni vuonna 2009, Kanadan Quest-konferenssissa.  Noin 10 minuutin puheenvuoroni käsitteli espoolaista rehtoriutta.  Minut sinne buukkasi kai silloinen opetuspäällikkö Ilpo Salonen.

Kolmas,  kooltaan pienehkö konferenssi oli viime vuoden toukokuussa Lontoossa, Maailman juutalaisten koulujen vuotuisessa kasvatusalan tapaamisessa. Pajani teemana oli suomalaisen rehtoriuden erityispiirteet ja kouluntason yhteistyön rakenneverkot. Kutsu sinne liittyi yhteistyöhön, jota sain tehdä ensimmäisenä eläkesyksynäni (2014)  Helsingin Juutalaisessa Yhteiskoulussa.

Hyvä konferenssi

KONFERENSSIEN järjestäminen vaatii monenlaista ja syvää  osaamista. Respect! On ideoitava  mielen-kiintoinen ohjelma, suunniteltava aikataulut, tilat, muonitukset, vapaa-ajan ohjelmaa vieraille,  on markkinoitava tilaisuus, rekrytoitava puhujat, hoidettava laskut ja tekniikka...Tämä vaatii usein pysyvää organisaatiota ja tehtävästä innostunutta yhteistyökykyistä ja osaavaa  porukkaa.

QUEST-seminaarien noin 20 vuotta jatkunut sarja oli ehkä komein kokemani näyttö tarvittavasta osaamisesta. Minulla oli tilaisuus olla mukana Yorkissa peräti kaksi kertaa. Rakenteeseen kuului  esiseminaari, vieraiden lounge, koulukäynnit, virkistysohjelmaa ja kaksi tiivistä koulutuspäivää joiden välissä oli älyllinen iltaohjelma. Keynote-osuudet lähetettiin kaapelitv:ssä.  Puhujat olivat maailmanhuippuja. Juontajina  ja siltaajina  käytettiin sellaisia mm. sellaista nimeä kuin Michael Fullan.

Humana MenteMUTTA kyllä näyttää huikealta myös ensi torstaina ja perjantaina Mexico Cityssä järjestettävä Mexikon sisäinen seminaari: 11 SIEI: HUMANAmente. Osallistujia on 1200! Ja liput eivät todellakaan ole halpoja. 3000 dollarista yli 5000 dollariin.

Klikkaamalla saat ohjelman suuremmaksi.
OHJELMAA on pitkään mainostettu mm. Twitterissä.

KEYNOTE puhujia kaksipäiväisessä seminaarissa ovat Bernardo Toro,  Kolumbiasta, meidän  Irmeli Halinen,  Juan Villoro ja Eduardo Andere Méxicosta sekä  Begoña Ibarrola ja Gregorio Luri  Espanjasta.

Torstai-iltapäivän paneelissa meitä on kolme: lisäkseni  Clayton Maitland Kanadasta ja  Sharon D. Gratto Yhdysvalloista. He puhuvat musiikista ja ekologisesta kasvatuksesta.  Kullakin meistä on ensin oma puheenvuoro,  ja  aikaa on varattu tovi  myös keskinäiselle kommentoinnille.

Yleisteemana on siis opetuksen humanisointi.  Upea aihe.

Creative Learning

OMAN  puheenvuoroni otsikko on Creative Learning. Minulla on (max) about 45 minuuttia aikaa kertoa Auroran koulussa vuosina 1989- 2014 kehitellystä metodista, jota kutsun esityksessä yhteisölliseksi/yhteistoiminnalliseksi,   luovaksi oppimiseksi (co-operative creative learning) ja sen tausta-ajatuksista. Jotenkin näin aion puhua.


Yhteistoiminnallisen luovan oppimisen keskeisenä tavoitteena on eheyttää opetusta taiteiden rikkain keinoin ja saada niin opettajat kuin oppilaat kukoistamaan, löytämään omat vahvuutensa ja  intohimonsa. Yhdessä ja erilaisuutta (diversiteetti) hyväksi käyttäen.

Kukin opettaja rikastaa luokkansa opetusta itselleen tärkeän, läheisen taiteen keinoin. Yksi draamalla, toinen musiikilla, kolmas vaikkapa tansin tai kirjallisuuden avulla.

Kerhojen avulla saatetaan samasta asiasta innostuneet opettajat ja oppilaat yhteen. Näin kunkin opettajan innostus ei jää vain hänen oman luokkansa seinien sisään vaan säteilee iloa koko kouluun. Vuosien varrella Aurorassa toimi (ja toimii yhä) vaikka mitä kerhoja bändikerhoista sirkukseen, ja moni on löytänyt  itselleen vahvan harrastuksen.  Jokunen jopa ammatin.

Oppituntien ja kerhojen lisäksi metodiin kuuluvat   yhteistoiminnalliset, perinteistä lukkaria rikkovat projektit. Meillä näitä olivat koko koulun näytelmät (ja elokuvat), usean koulun yhteiset rock-konsertit, teemoitetut päivänavaukset, Luunjan koululeiri, Via Dolorosa ja mm. Aurora-päivän kodin ja koulun yhteinen tapahtumapäivä.

Erityisen yhteistoiminnallisia olivat koko koulun näytelmät. Niitä tuotettiin mestari-kisälli-oppipoika-hengessä. Yhteinen osaaminen pantiin jakoon. Kaikki oppivat ja opettivat toisiaan. Lavalla oli lapsia, opettajia ja jopa oppilaiden vanhempia. Miehityksiä oli neljä, jotta mahdollisimman moni pääsi mukaan.

Näytelmään valmistauduttiin pitkäjänteisesti kerhoissa, ja viimeisellä viikolla teatteriporukka muutti teatterileirille jumppasaliin. Sijaisia palkattiin luokkatyöhön.

Mahdollisuuksia osallistua yhteiseen hankkeeseen oli monenlaisia; tarjolla oli isoja ja pieniä vastuita aina vaatteiden vastaanotosta pääroolehin, julisteista t-paitojen suunnitteluun, valotekniikasta lavasteiden tekoon.

Rakenteellista tukea  yhteistoiminnalliselle luovalle oppimiselle tarjosivat   päivänkehämalli siestoinen,  TIP-hanke myös ulkopuolisine kerhoineen.  Ja usean vuoden ajan myös oppimiskeskustoiminta, jossa oppilaammekin toimivat naapurikoulujen opettajina.

Kohti Mexico Cityä

"JÄRJESTÄVÄ seura" on hoitanut asioita Meksikossa vallan mainiosti ja aina etujassa. Vieraat ovat saaneet henkilökohtaisen ohjelmakuvauksen aikatauluineen. Ja tietysti lentoliput jne.  Byrokratia on kuitenkin  melkoista. Tuollapäin maailmaa tarvitaan monenlaisia henkilöllisyyttä vahvistavia dokumentteja. Etukäteen on lähetetty myös markkinoinnissa tarvittavat  CV:t, vastauksia haastatteluihin ja minuutin mittainen mainosvideokin.

Eduardo Andere, Auroran ystävä.
YLEISÖ ymmärtää siis Espanjaa. Puhujista monet luennoivat englanniksi, ja puhe on käännettävä. Erityinen haaste on diat.

Lähetin oman esitykseni diat eilen. Ne piti kääntää paikallisin voimin espanjaksi, mutta homma ei ollutkaan ihan helppoa. Heillä on teollisuusstandardin mukainen ohjelmisto ja minulla Mac ja Keynote-ohjelma. Sitä paitsi oma esitykseni koostuu keskeisesti videoclipseistä, ja niissä on puhetta englanniksi.

Omissa dioissani on vain vähän tekstiä, mutta ohjelman vaihtaminen ppt:ksi voi osoittautua tosi työlääksi. Jollei muuten onnistu, kuvaan diat pdf:stä ilman tekstejä, ja he saavat sitten pudottaa kuvapohjien päälle espanjalaiset tekstit oikeannäköisillä fonteilla. Minulle ihan uutta oli, että oma esitys pitää pudottaa konferenssin virallisen layoutin mukaiselle pohjalle.

KEYNOTE-ohjelma on mitä mainioin. iMoviella sai leikattua vanhoista clipseistä teemoittain sopivan lyhyitä näytteitä, joita ymmärtää kaikilla kielillä.  Kaikki eivät ymmärrä suomea. Ei ehkä englantiakaan. Mutta kuvia.

ARGH! mitä nostalgiaa diojen työstäminen olikaan. 25 upeaa vuotta, upeita innovaatioita.  Clipseissä ja valokuvissa vilisee hienoja työkavereita. Esimerkiksi:
Anni-Kaisa Eriksson, Hanna-Leena Haapamäki, Marita Hammerén, Raija Herrala, Ulla Hämäläinen, Leena Jansson, Jukka Jokiranta, Uma Jutila, Pia Kaspi, Mirja-Riikka Kilponen,  Kaija Kuivanen, Anna-Liisa Kurki, Tuomo Kälviä, Ismo Lehikoinen,  Liisa Mattila, Jukka Sarpila, Katri ja Risto Schiray, Riina Solantaus, Timo Takko, Julia Uotila, Sirpa Wass.... ja sadoittain oppilaita ja oppilaiden vanhempia...
KONE Meksikoon lähtee huomenna klo 17.  Pakkaamista ei helpota lämpötilaero.  Ruumaan ei kannata laittaa mitään; katoamisvarmuus on vaihtolennoilla korkea.

Välilaskun kanssa matkaa  riittää  20 tuntia. Perillä ollaan keskiviikkona klo 13 Suomen aikaa. Mexico Cityssä on silloin yö: kello on viisi. Onneksi on matkakaverina kokenut maailmanmatkaaja Irmeli Halinen.

JOS  yhteydet toimivat laitan  kuulumisia. Jollei raportoin kun palaan viikonloppuna.

keskiviikkona, helmikuuta 28, 2018

Puheenvuoroja luovasta ja osallistavasta Suomesta

Kaakkois – Suomen ammattikorkeakoulussa projektityöntekijänä toimiva Antti Leppilampi (kuulua Leppilampi- sukua) on toimittanut yhdessä Silja Suntolan kanssa pienen mielenkiintoisen kirjasen:

Leppilampi, A. and Suntola, S. (Eds.). (2017). Conversations about creative and inclusive Finland. Xamk Inspiroi 2, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 

Kyseessä on Luova ja osallistava Suomi – hankkeen  englannin kielinen mutta helppolukuinen loppu-julkaisu,  jolla viestitään ulkomaille päin, mitä 100-vuotiaassa Suomessa tapahtuu ja minkälainen on luova ja osallistava Suomi.

Julkaisussa on kolme pääteemaa:  kulttuuri, työelämä ja koulutus. Minua pyydettiin kirjoittamaan koulutus-osioon lyhyt essee uudesta opetussuunnitelmasta siitä näkökulmasta, miten se opettaa luovuutta ja  miten luovuus siinä näkyy.

No tottakai kirjoitin. Kirjassa on paljon mielenkiintoista luettavaa ja raikas Jukka Turusen  taitto.

Tekstejä ovat kirjoittaneet: Katri Halonen, Martti Hellström, Antti Leppilampi, Jassin Rezai, Saana Suntola, Silja Suntola,  Marjo Suviranta  ja Kaija Villman.  Mukana on mm. Pekka Peuran ajatuksia.

JULKAISUN voi ladata maksutta tästä osoitteesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/139453

LAITAN tähän talteen oman puheenvuoroni uudesta opetussuunnitelmasta, englanniksi ja suomeksi.

New curriculum 
Martti Hellström

The Finnish comprehensive school is the best in the world. That is quite a lot. For 50 years we have developed the quality of teaching and at the same time we have tried to prevent the growth of differences between schools. Equality is an important value for us.

The educational goal of our comprehensive school is fantastic. We bring up individuals who can grow to be fully themselves and who can find their place in society. In the Pestalozzian spirit we educate the child as a whole, we give ingredients and stimuli to the mind, hands and heart.

A person has four ways to encounter the world: intellectual, practical, moral and esthetic. One approach is always too narrow. A person who can encounter different situations in different ways will succeed. Children have a natural desire to create, express and realize themselves.

Artistic education has an exceptionally strong position in the Finnish educational system. Depending on the way of calculating and on the differences between schools, Finnish pupils receive esthetic education 28 – 50% of the school time. They learn  to use art and their skills in the lessons of several school subjects: Finnish and literature, visual arts, music, craft and domestic science. Pupils can choose optional courses on the arts they want to learn more.

Municipalities have run special classes with more lessons on a certain subject. The first ones were music classes. The pupils in these classes have an opportunity to focus on their own hobby. A hobby is an important thing.

The interactive, phenomenal and activating method developed in artistic education is used in other subjects as well. Finnish teachers can use  art subjects that are close to them. The new curriculum especially emphasizes the usefulness of drama.

In addition to classes there are clubs in schools where learning of art can be further deepened. The rich tradition of feasts in schools also provides pupils with opportunities to use their skills and bring esthetic joy to the others.

Sama suomeksi

Suomalainen peruskoulu on keskimäärin maailman paras. Ja se on paljon. Noin 50-vuoden ajan olemme kehittäneet jatkuvasti sekä perusopetuksen laatua että yrittäneet estää koulujen välisten erojen kasvua. Tasa-arvo on meille tärkeä arvo.

Peruskoulumme kasvatuspäämäärä on upea. Kasvatamme yksilöä, joka saa kasvaa täyteen mittaan omaksi itsekseen ja samalla löytää paikkansa kansalaisena. Kasvatamme Pestalozzin hengessä lasta kokonaisuuutena, annamme aineksia ja virikkeitä päälle, käsille ja sydämelle.

Ihmisellä on neljä tapaa kohdata maailma: tiedollinen, taidollinen (praxis), moraalinen   ja esteettinen. Jokainen näkökulma on yksin vajaa. Ihminen, joka kykenee kohtaamaan erilaisia tilanteita eri tavoin, on vahvoilla. Lapsilla on luonnollinen halu luoda, ilmaista ja toteuttaa itseään.

Taidekasvatuksella on Suomessa poikkeuksellisen vahva kasvatuksellinen asema. Laskutavasta  ja koulukohtaisista ratkaisuista riippuen suomalainen oppilas saa ohjausta esteettiseen toimintaan 28 - 50 % kouluajastaan. Hän kasvaa taiteen ja taitojen luovaksi käyttäjäksi ja toimijaksi useiden oppiaineiden tunneilla: äidinkielessä ja kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa, käsitöissä ja kotitaloudessa. Hänellä on lisäksi mahdollisuuksia valita  valinnaiskursseja taiteenlajeista, joihin haluaa erityisesti perehtyä.

Koko peruskoulun ajan kunnat ovat perustaneet  ns. painotettua opetusta  antavia erikoisluokkia. Näistä vanhimpia on musiikkiluokat.  Näissä luokissa opiskelevilla on erityinen  mahdollisuus jatkaa itselleen tärkeää harrastusta. Harrastus on tärkeäja arvokas  asia.

Taidekasvatuksessa kehitettyjä vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja käytetään myös muissa oppiaineissa. Opettajilla on Suomessa lupa käyttää itselleen rakkaimpia taideaineita eheyttämään opetusta. Uusimmassa opetusuunnitelmassaame korostetaan erityisesti draaman vaikuttavuutta.

Oppituntien lisäksi useissa kouluissa toimii kerhoja, joissa taideharratusta voi edelleen syventää. Koulujen rikas juhlaperinne tarjoaa sekin  monille osaajille luontevia tilaisuuksia käyttää osaamistaan ja tuottaa toisille esteettistä iloa.

lauantaina, helmikuuta 24, 2018

Tarinan valta


Päivitetty 25.2.2018

UPEA, mykistävä teos:

Torkki, Juhana. (2014). Tarinan valta. Kertomus luolamiehen paluusta Helsinki: Otava

Luin kirjan. Ja kymmeniä siitä tehtyjä arvioita. Kannatti. Muistiinpanoja kertyi yli 15 sivua.  Ja muiden itseäni älykkäämpien analyysit avasivat kirjasta puolia, joita en olisi edes huomannut.

POIMIN tähän vain muutamia ajatuksia, joita en halua unohtaa.
Vakuutuin siitä, kuinka vaikuttava hyvä tarina on.
Torkki antaa perusteltuja ohjeita sille, joka haluaa vaikuttaa toimii hän median, markkinoiden tai  politiikan piirissä, kuinka upea tarina kirjoitetaan.
About puolet kirjasta hän myös varoittaa siitä, kuinka tarinan tehovoimaa, tarinoiden ylivoimaa suhteessa tietoon,  käytetään manipuloimaan mieltämme.

Hyvä, vaikuttava tarina

Olemme aina valmiita kuulemaan kertomuksen, jossa joku ihminen uskoo unelmaansa - tai jossa jonkun unelma särkyy. Tarinat täyttävät Torkin mukaan tänään uskontojen jättämän aukon.

Tarinoiden vaikutus ja vetovoima perustuvat evoluution aivoihimme pakkaamiin ominaisuuksiin. Hyvä draama tuottaa meissä mielihyvää ja nautintoa – kuin seksi tai herkullinen ateria. Vetovoima johtuu kuulema dopamiini-hormonista, keskushermoston välittäjäaineesta, joka aiheuttaa mielihyvän tunteita ja osallistuu tunteiden säätelyyn. Torkin sanoin: Tarina on ihmisen vanhin ja alkuperäisin huume.

Järki ja tieto ovat aina paljon ohuempia kanavia vaikuttaa massoihin kuin tunteisiin vetoava tarina.

TORKIN asiantuntemus vakuuttaa. Hän  hallitsee paitsi alan auktoriteettien ajattelua, osaa myös avata sitä meille muille. Erityisen ansioikkaita ova kuvaukset Aristotelen ja Freytagin teoriamalleista.

Kirjasta saa hienoja neuvoja vaikuttavan tarinan kirjoittamiseen. Nyt  kun tarinat ovat muotia - mm. Espoo on sellaisen kirjoittanut -  on riemastuttavaa lukea Torkin kaksi neuvoa yrityksen tarinan rakentamista varten (sen sijaan, että luulee  voivansa itse kirjoittaa sellainen) :
- Ensimmäinen koskee asiakkaita. Yrityksen tulisi kohdella asiakkaita niin, että ne kertovat yrityksen tarinaa eteenpäin. Ja hehän kertovat, joka hyvää tai pahaa siitä, kuinka heidät on kohdatti. Kirjassa esimerkkionnistujana esitellää verkkokenkäkauppa Zappos.
- Toinen neuvo koskee yrityksen työntekijöitä. Yrityksen tulisi kohdella  työntekijöitä niin, että heillä on aihetta olla  ylpeitä yrityksestä.

Kaikille muille(kin) sopinee Torkin tiivistys tarinan kerronnan Bartheuksen teoriasta :
1. Rakenna mielekäs juoni, jossa jännite aluksi kasvaa ja lopuksi purkautuu.
2. Rakenna verevät, mielenkiintoiset henkilöhahmot.
3. Kuvita tapahtumien ympäristö – miltä näyttää, tuntuu, maistuu, tuoksuu.
4. Säännöstele jännitettä, pitkitä kerrontaa sopivasti.

Warning

NOIN puolet kirjasta on varoittelua. Tarinat ovat paitsi upeita myös vaarallisia. Niissä asioita yksinkertaistetaan. Syy-ja seuraussuhteet eivät ole aina tosia.

Tarinat ruokkivat väestön heimoontumista. Ihmisillä on Torkin mukaan sisäsyntyinen tarve ”vainoharhaiseen ja mustavalkoiseen maailmankuvaan”.  Ihmismieleen kuuluu  taipumus jakaa asiat kahtia. On olemassa hyvä ja on olemassa paha, välimaastoa ei ole. Mitä suurempi tietotulva, sitä mieluummin aivot jäsentävät asiat kahteen. Esimerkkinä Torkki käyttää perussuomalaisia.

Myös yritykset osaavat käyttää häikäilemättä tarinnallisuuteen liittyvää tietoa hyväkseen. Torkki tekee  tarkan  analyysin Applen  lokakuussa 2011 kuolleen  Steven  Jobsin tarinankerrontataidoista.  Tavallisen kuluttajan tavoin pukeutunut Steve Jobs rakensi tuotejulkistukset tunteisiin vetoavaksi tarinaksi. Virallisesti meneillään oli tuote-esittely. Käytännössä seduktio, eli harhautus.

ERITYISEN huolissaan Torkki on median tarinakiimasta. Aiemmin lehdistön rooli oli välittää objektiivista tietoa kansalle. Niistä maksavia on liian vähän. Niinpä  nykyään kirjoitetaan yleisöä takuuvarmastia  kiinnostavia tarinoita, jotka vastaavat heidän käsityksiään. Klikkaukset netissä ovat tuoteseurantaa.

Torkki kertoo konkreetin oman kokemuksena. Hän oli puhumassa ”merkittävän sanomalehden” toimittajille  ja korosti esityksessään  objektiivisen ja asiapitoisen tiedonvälityksen merkitystä. Hänen jo poistuessaan paikalta tilaisuuden järjestäjä tuli selvittämään, mistä olikaan ollut kyse: ”Olemme järjestäneen koko tämän seminaarin aivopestäksemme lehtemme toimittajia pois vanhanaikaisesta, objektiivisesta journalismista.”

Media osaa  käyttää tarinateoriaa ja draaman lakeja omassa uutisoinnissaan. Ensin esim. poliitikko nostetaan lukijoiden suosikiksi ja sitten hänet uhrataan. Siltä varalta, että media hyökkää kimppuun, Torkki antaakin uhrattaville  neuvon:
Tunnusta ja myönnä kaikki se, mitä sinusta väitetään ja mikä on totta. Tunnusta myös se, mikä ei ole totta mutta mitä sinusta väitetään. Ole syvästi järkyttynyt omasta kunniattomuudestasi. Näyttele roolisi loppuun saakka. Älä missään tapauksessa puolustaudu tai selittele.
Myös polititikot  osaavat käyttää  tarinan voimaa väärin. Puheisiin piilotetaan ikiaikaiste tarinoiden arkkityyppejä (esim. Daavid ja Goljat, Tuhkimo...) Torkki analysoi äätävän älykkäästi monien presidenttien puheita. Mm. Obaman, jonka puheista hän löytää taidolla kirjoitettuja tuntesiin vetoavia elementtejä (jotka muistuttavat yllättävästi mm. elokuvan Starwars repliikkejä) ja ei juuri lainkaan sisältöjä. Niillä luotiin huikean positiivinen mielikuva presidentistä.

JOKU asioita paremmin tunteva arvioi Torkin kirjaa about näin. Se on sekä hyvä että omaperäinen. Siinä, missä se on omaperäinen, se ei ole hyvä. Siinä, missä se on hyvä, se ei ole omaperäinen.

Voi olla, mutta minä suosittelen kirjan lukemista.