lauantaina, joulukuuta 03, 2016

Kaksi ainoaa yksin oikeaa totuutta oppimisesta?

OLEN yhtenä didaktiikan dinosauruksena yrittänyt ymmärtää satojen erilaisten oppimis-näkemysten kirjoa.

Kysyn: miksi teorioita ja malleja on näin luvuton/luvaton määrä? Hämmästelen myös, miksi jokainen jonkin teorian keksinyt on mielestään ainoana löytänyt juuri oikean totuuden ja kaikki muut kaikki ovat väärässä.  Nooh. Ymmärrän  toki. Kyse on paitsi arvostuksesta myös valtataistelusta  tiedeyhteisön sisällä ja tappelusta tutkimusrahoista.

KOSKA itselläni ei ole tuollaisia intohimoja,  yritän kaikin  voimin etsiä sovitteluratkaisua.  Keksin sellaisen  eilen yöllä klo 03.30.

OPPIMINEN on syvästi ihmisen: Homo Sapiensin perusolemus. Kyse on muihin lajeihin verrattuna täysin ylivoimaisesta kyvystä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin (adaptaatio). Oleellista on ollut aina siirtää sukupolvelta toiselle kokemuksista ja niiden tulkinnoista syntynyt tieto, traditio. Yhtä oleellista on aina ollut myös kykyä oppia ja luoda aivan uutta.

KOULUINSTITUUTIO on alunperin syntynyt tallentamaan traditiota uuden sukupolven päihin. Viimeistään 1900-luvulla mm. marxismin vaikutuksesta tätä perinteistä tehtävää alettiin haastaa esittämällä koululle uusi tehtävä: muuttaa maailmaa paremmaksi. Jostain syystä näitä kahta koulun tehtävää ei ole haluttu  juuri koskaan nähdä toisiaan tukevina vaan keskenään vaihtoehtoisina .Osa kouluväestä on linnoittautunut puolustamaan yleissivistystä siis traditiota ja siksi perinteistä opetuskäsitystä. Osa - erityisesti  kasvatuspsykologien johtama ryhmä-  uskoo ns. uuteen oppimiskäsitykseen ja on  ylikiinnostunut vain uuden tiedon rakentamisesta. (Googlettakapa esim. termi konnektionismi).

OLEMME siis tilanteessa, jossa meille myydään kahta ainoaa oikeaa totuutta oppimisesta, jotka eivät voi olla totta yhtä aikaa. Mikseivät?

ITSE ajattelen, että päinvastoin. Koululla on kaksi yhtä tärkeää tehtävää: (1) siirtää traditio ja (2) antaa eväät tuon tradition kehittämiselle. Tapa, jolla traditio otetaan  tehokkaasti haltuun - näin väitän - vaatii erilaista  opetusta ja sen taustalle erilaista oppimiskäsitystä kuin tapa, jolla traditiota kehitetään - siis luodaan aidosti uutta tietoa. Kyse ei ole valinnasta näiden kahden opetusnäkemyksen välillä vaan niiden älykkäästä yhteensovittamisesta.

UUSIN opsimme - erityisesti työtapojen osalta- kuvaa tapaa, jolla oppilas rakentaa omaa tietämystään siis omia näkemyksiään. Tuo kuvaus  tukee nimenomaan uuden tiedon rakentamista. Samalla opsista on photoshopattu pois perinteinen opettaminen. Uusi opsimme hyljeksii -syystä jota en ymmärrä-  sitä vuosisatojen  aikana kertynyttä kokemustietoa  kuinka vanha traditio omaksutaan: painetaan mieleen ja ymmärretään.  Oma näkemykseni on, että vanhan tradition omaksumisen osalta yksi kehittyneimmistä ja edelleen käyttökelpoisista malleista oli  professori Yrjö Engeströmin 1980-luvulla esittämä täydellisen oppimisen malli.

JAKO vanhanaikaiseen ja uudenaikaiseen opetuksen on triviaali yksinkertaistus. Edelleen tärkeimmät asiat on opetettava vaikka korvasta vetäen - Jukka Sarjalaa siteeraten- mutta jotta luomme lapsillemme ja nuorillemme edellytykset selvitä huikean nopeasti muuttuvassa maailmassa,  se ei riitä. Meidän on opetettava myös, kuinka kokonaan uusi tieto syntyy.

EI ole kahta ainoaa yksin oikeaa totuutta oppimisesta. Ne ovat totta vain yhdessä ja yhtä aikaa.

torstaina, joulukuuta 01, 2016

10 OPS-käskyä

PERUSOPETUKSEN opetussuunnitelma otettiin käyttöön alakouluissa tänä  syksynä. Yläkoululuokat ovat vuorossa syksyllä 2017.

Minulla on ollut ilo sparrata satoja kouluja ja: tuhansia opettajia ja rehtoreita  uuden opsin ajatteluun - sellaisena kuin sen ymmärrän ja aina kriittisesti nyt jo puolentoista vuoden ajana. Ei kriittisenä siksi, ettei ops toteutuisi. Vaan jotta arvokkain siitä toteutuisi.

TOUR- OPS 2016  alkoi tammikuussa 2015 Espoon Steiner-koulusta. Tuolloin  fokuksessa oli oppilaan muuttuva rooli. Sitten kiertue  on vienyt iloa  ja "päivystävää dosenttia"  Espooseen, Forssaan, Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Jyväskylään, Kajaaniin, Kankaanpäähän, Kauhavalle, Kokkolaan, Kuopioon, Lapualle,  Mäntsälään, Nivalaan, Nokialle, Nurmijärvelle, Ouluun, Paimioon, Porvooseen, Pyhäjärvelle, Rovaniemelle, Sauvoon, Seinäjoelle, Siuntioon, Sipooseen, Tampereelle, Vantaalle ...

Samaan syssyyn sitä joutui/pääsi Opettaja-lehden ja Ylen haastatteluihin. Pedagogista soihtua  on jaettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Viestiä on viety myös omaan vanhaan kouluun:  Auroraan. Sessioiden kesto on vaihdellut  45 minuutista kolmen päivän sarjaan. Pääosin palaute on ollut tosi kannustavaa. Mutta mokiakin on tullut.

TÄMÄN viikon tiistaina TOUR- OPS2016 tuli maaliin  tämän syksyn osalta.  Paljon olen  itse oppinut. Olen tehnyt sanahakuja perusteista. Olen analysoinut Nurmijärven kunnan opsin. Espoon koulutuksiin tehtiin lisäksi kaksi  videota, joilla on ollut ilahduttava määrä katsojia.  Matkan varrella syntyi myös idea toimintakulttuurin "katsastuskortista"  ja 100 helpon ops-vinkin blogilastut- jotka käännettiin ruotsiksi ja englanniksi.

KUN keikkoja on kymmeniä, on tärkeää tuoreuttaa esitystä. Kiertueen ajan olen hionut konseptia ja ennen muuta dioja, joihin Stand up-luentoni  perustuvat.  Niihin on lisätty uusia kuvia, musiikkia ja videoita. Olen etsinyt opsiin erilaisia näkökulmia: arvioinnin muutos, didaktinen vapaus (osana demokaattista  komentoketjua ja pedagogiikan historiaa), kodin uusi rooli, oppimisen käsitemaailma (erilaiset oppimiskäsitykset), opettajan ja oppilaan pedagoginen rooli, eheyttämisen portaat, koulun muutos helikopterista käsin ja ops didaktiikan ja kasvatuspsykologian silmin.

10 OPS-käskyä

JOS pitäisi tiivistää jakamani message 10 käskyyn, ehkä ne kuuluisivat näin:

(1) Lue perusteet - oikeasti- muuten harhaoppiset vievät sinua narusta. Lue sitä itse ja yhdessä kollegoiden kanssa. Puhukaa siitä.

(2) Tulkitse perusteet. Älä ylitulkitse. Blandaa 96 % :inen pirtu koulun arkeen ja luokkasi todellisuuteen.

(3) Älä provosoidu, vaikka ops on kirjoitettu "hallinnoksi", ei suomeksi eikä pedagogiikan kielellä. Älä anna Orwellin paljastaman uuskielen hämätä itseäsi. Moni asia on tuttua ja jatkuu, vaikka sanat on jostain syystä vaihdetuu. Pidä kiinni omista käsitteistäsi.

(4) Hyväksy, että joudut tekemään kompromisseja yhteiskunnan antaminen lupausten ja mahdollisuuksien välillä juuri niiden oppilaiden hyväksi, jotka Sinulle on annettu.

(5) Muista:  ops on utopia, uljas tavoite, jota kohti mennään.  Se ei ole statukseltaan laki vaan pedagogis-hallinnollinnen suunnitteluasiakirja, tavoitteisto. Älä ahdistu sivu- ja asiamäärästä.  Rento hyppy.

(6) On hyvä noudattaa opsia. Vielä parempaa on  tukea sen avulla oppilaiden kasvua ja oppimista.

(7) Luota itseesi. Olet ammattilainen. Suomessa opettajuus on professio- niinkuin kirurgikin. Sinuun luotetaan. Siksi sinulla on pedagoginen vapaus. Oikeus tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

(8) Ole  luottamuksen arvoinen.  Pedagoginen vapaus ei ole veto-oikeus koulutuspolitiikkaan vaan haaste käyttää omaa järkeä ja perustella ratkaisut.

(9) Anna anteeksi, että opsissa on tuhansia keskenään ristiriitaisia lupauksia. Tiedä, että koulun kuvitellaan olevan kaikkeuden keskus, ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Ymmärrä, ettei se voi sitä olla. Älä silti masennu. Valitse yksi askel kohti parempaa kerrallaan.

(10) Kaikkein tärkeintä on välittää. Traditiota-  mutta sitäkin enemmän itse välittämistä.

maanantaina, marraskuuta 28, 2016

Kuukauden kirja: Kultainen kirja (1530)

Erasmuksen kirja on tosi pienikokoinen. Sivuja on
122.
JOULUKUUN kasvatusalan kuukauden kirja olkoon Erasmus Rotterdamilaisen "Kultainen kirja. Nuorten hyvistä tavoista", jonka turkulainen  Faros-kustannus Oy julkaissut vuonna 2005 uudelleen suomennettuna.

Alunperin kirja ilmestyi vuonna 1530 nimellä "De civilitate morum puerillum", vapaasti suomennettuna:  Nuorukaisten hyvistä tavoista.  Se kirjoitettin helppolukuiseksi ja nopeasti omaksuttavaksi. Teos käännettiin aikanaan 14 kielelle, suomeksi  jo vuonna 1670 nimellä Cullainen kiria. Kustantajana oli Johannes Gezelius.

Kysessä on tiettävästi ensimmäinen käytösopas, ja sitä pidetään eurooppalaisen tapakulttuurin lähtökohtana. Teos oli tarkoitettu Veeren ruhtinaan Henrik-pojalle, mutta myös soveltaen myös muille pojille - opastukseksi muun muassa opinnoissa ja käytöstavoissa.

Erasmuksen mukaan nuorten kasvatus koostui useasta osasta.  Tärkein tehtävä oli istuttaa  hurskauden taimia hauraaseen mieleen. Toinen tehtävä on opettaa rakkautta ja tietämystä  vapausta taiteista (siis trivium ja quadrium MH). Kolmanneksi oli tärkeää antaa ohjeita elämän velvollisuuksista ja neljänneksi harjoittaa hyviä tapoja pienestä pitäen. "On eduksi, että ihminen on kaikin puolin järestyksessä niin mielen ja ruumiin kuin eleiden ja vaatetuksen suhteen".

Kohtuullisuus, säädyllisyys, oikeudenmukaisuus ja kunnia olivat hyveitä, joita Erasmus tarjosi prinssille ohjeiksi. Erasmus varoitti öykkäröinnista, joka on muille kiusallista. Omahyväisyys ja rehenteleväisyys on syytä jättää kotiin. Sopiva käytös toteutuu itsesäätelyn ja -hillinnän kautta.  Mm.  pöytätavat opitaan  parhaiten juurruttamalla ne jo lapsuusiässä.  

Poimin  kirjasta  käytöstapoja, joihin tuolloin kiinnitettiin huomiota.

 • alastomuus
 • asento
 • askellus
 • hampaiden valkaiseminen
 • haukotteleminen
 • hengittäminen (ja kuorsaaminen)
 • ilman päästäminen
 • kampaaminen
 • karkeat sanat
 • keskeyttäminen
 • kuorsaaminen
 • käsien peseminen
 • käsillä elehtiminen
 • leikit
 • meikkaaminen
 • nauraminen
 • niistäminen
 • pidoissa 
 • pukeutuminen
 • pään ja korvien kaiveleminen
 • ruokaileminen
 • silmiin katsominen
 • sylkeminen
 • vanhusten kunnioittaminen
 • virtsaaminen
 • ylenantaminen 

Alastomuus

" Sellaisten ruumiinjäsenten paljastaminen, joihin luonto on liittänyt häpeän, pitäisi olla kaukana hyvästä käytöksestä. Jos  välttämättömyys kuitenkin vaatii tällaista toimintaa, se pitää tehdä säädyllisesti ja vaatimattomasti, vaikkei paikalla olisi ketään. Enkelit ovat aina lähellä..."

" Kun olet riisuutumassa tai nousemassa vuoteesta, muista  häveliäisyys ja katso, ettet paljasta toisen katseelle mitään, minkä tavat ja luonto ovat peitettäväksi tarkoittaneet."

Asento:

" Olkapäiden tulisi  olla tasapainossa, ei niin kuin laivan purjeet, joista toinen on ylhällä ja toinen alhaalla."
" ..ne, jotka laiskuudesta ovat omaksuneet velton ryhdin, ovat taanneet itselleen kyttyräselän.."
" ... Eikä käsiä ole soveliasta pitää selän takana, sillä niin toimivat ainoastaan varkaat. "
" Istuminen polvet toisistaan erillään tai seisominen jalat haarallaan tai ristissä on rehentelijöiden tapa."
"Jalkojen siirteleminen istuessa on typeryyden merkki."

Askellus

"Askelluksen ei tulisi olla sen paremmin raukeaa kuin hätäistäkään, sillä edellinen on heikkouden, jälkimmäinen raivokkuuden merkki."

Hampaiden valkaiseminen

" Hampaiden... valkaiseminen jauheella sopii vain tytöille."

Haukotteleminen

"Jos tunnet tarvetta haukotella etkä pysty kääntymään syrjemmälle tai siirtymään pois, peitä suusi liinalla tai kämmenellä ja tee sittem ristinmerkki."

Hengittäminen

" Osoittaa huonoa käytöstä hengittää äänekkäästi sieraimillaan, sillä se on suuttumuksen merkki. Sitäkin pahempaa on kuorsata kuin  raivopää..."

Ilman päästäminen:

" On niitä, jotka kehottavat nuorukaisia hillitsemään ilmavaivojaan puristamalla pakaroitaan yhteen. Mutta ei ole hyvien tapojen mukaista aiheuttaa itselleen sairautta, jotta yrittäisi vaikuttaa kohteliaalta. Jos joudut antamaan periksi, tee se yksin. Mutta jos et, kuten vanha sanaparsi sanoo, peitä ääni yskäisyllä."

Kampaaminen

" Hiusten tulisi olla sievät, mutta ei niin laitetut kuin tyttöjen kampaus."

Karkeat sanat

" Rehdin nuorukaisen ei pitäisi omaksua karkeita sanoja kielenkäyttöönsä."
" Jos asiat vaativat jonkin häpeällisen ruumiin osan mainitsemista, siihen tulisi viitata  hienotunteisella kiertoilmauksella."

Keskeyttäminen

" On moukkamaista keskeyttää puhuja ennenkuin hän on lopettanut kertomuksensa"

Käsien peseminen

" Älä koskaan  istu pöytään pesemättä käsiäsi ja puhdistamatta kynsiäisi liasta, joka niihin on tarttunut, sillä muutoin sinua kutsutaan likasormeksi."

Käsillä elehtiminen

" ..elehtimein käsillä kertoo heikosta tasapainosta."

Leikit

" Jos kamppailet kokemattomia vastustajia vastaan ja voitat kerran toisensa jälkeen, anna toisinaan päihittää itsesi; se tekee leikistä hauskempaa.

Meikkaaminen:

" Poskia ei pidä pullistella, eikä niitä kannata tärvellä ihomaalilla kuten narrit."

Nauraminen

" Hörönauru ja kohtuuton hilpeys...on sopimatonta... Nauraminen yksinään tai vailla selvää syytä lasketaan joko tyhmyydeksi tai mielenvikaisuudeksi."

Niistäminen + muuta:

"Sieraimiin ei saisi kerätä räkää."

" Sopimatonta on  pudistella päätään ja heilutella hiuksiaan, yskiä tarpeettomasti, rykiä, samoin kuin raapia päätään, kaivella korviaan, niistää nenäänsä, sivellä kasvojaan aivan kuin pyyhkisi pois häpeää, hieroa takaraivoaan ja nostella hartioitaan. "

Pidoissa

" Kun pyyhit käsiäisi, pyyhi mielestäsi samalla kaikki huolet, sillä on huonotapaista  olla pidoissa surullinen ja levittää murhettaan muihin."
" Jos juhlat kestävät kaummin kuin on lapsille sopivaa ja alkavat muuttua irstailuksi, poistu paikalta, kun olet kylläinen, joko vaivihkaa tai pyydettyäsi luvan."

Pukeutuminen:

Erasmus kannatti täyspukeutumista. Vaatteiden tarkoituksena on kaunistaa ja verhota ruumista.
Paidassa ei saa olla virtsatahroja, eikä iho kaipaa tatuointeja. Puhtaus kuuluu luonnostaan sivistyneeseen käytökseen.

" Vaatteen tehtävä on verhota se, mikä on siveetöntä näyttää muiden silmille."
" Sivistynyt huolettomuus sopii nuorille."

Ruokaileminen:

" Kieltydy kohteliaasti, jos sinut kutsutaan kovin kunnioitetulle paikalle."
" Vanhempien ihmisten ja toipilaiden on soveliasta nojata toisella tai molemmalla kyynärpäällä pöytään."
" Älä koske ensimmäisenä ruokaan."
" Sinun ei tulisi ottaa ...kaikkea... vaan tyytyä siihen annokseen, joka edessäsi on."
" Pureskele ruokasi ennenkuin juot."
" Epäkohteliasta on ... tuijottaa herkeämättä toista ihmistä."
" Naiselle hiljaisuus on viehättävä ominaisuus, mutta  vielä viehättävämpi se on lapsille."
"Jotkut pikemminkin hotkivat kuin nauttivat ruokansa, aivan kuin ne, kuten sanonta kuuluu, jotka kohta joutuvat kaltereiden taakse. Tällainen ahmiminen on tyypillistä varkaille. Jotkut ahtavat kerralla suuhunsa niin paljon, että heidän poskensa paisuvat kuin palkeet. Jotkut avaavat pureskellessaan leukansa niin ammolleen, että ääntelevät kuin siat. Jotkut taas hengittävät niellessään niin raskaasti, että tuntuu kuin heitä kuristettaisiin. Ei ole kohteliasta eikä turvallistakaan juoda tai puhua suu täynnä ruokaa."
" On töykeää tarjota toiselle jotakin sellaista, jonka itse olet puoliksi syönyt. Yhtä karkeaa on kastaa puoliksi syöty leivänpala uudelleen keittoon ja vastenmielistä sylkäistä ulos pureskeltua ruokaa ja pudottaa takaisin lautaselle. Jos olet syönyt jotakin, jota et pysty nielemään, sinun pitää hienotunteisesti kääntyä poispäin ja heittää se jonnekin....Älä heitä luita tai muita jätteitä pöydän alle lattiaa roskaamaan tai paiskaa niitä pöytäliinalle, puhumattakaan siitä, että laittaisit ne tarjoiluastialle. Laita ne lautasesi reunalle tai astialle, joka on annettu nimenomaan tähteitä varten."

Silmiin katsominen:

" Kun kohtaat toisen ihmisen, katso aina silmiin, sillä silmät paljastavat mitä sinä olet. Ohi katsojalla eivät useinkaan ole puhtaat jauhot pussissa. Levolliset ja kunnioittavat silmät kertovat omistamastasi kauneudesta. Julmat silmät viittaavat vihaisuuteen, julkeat röyhkeyteen ja levottomat mielipuolisuuteen. "

Sylkeminen

" Sylkiessä käänny poispäin, ettet pärski toisten päälle... Liman uudelleen nieleminen on siivotonta..."

Vanhusten kunnioittaminen
"... on noustava seisomaan vanhusten edessä."

Virtsaaminen:

" Virtsan pidättäminen on haitaksi terveydelle, mutta hyvät tavat edellyttävät tarpeen tekemistä yksinäisyydessä. "

Ylenantaminen

" Vetäydy syrjään, jos olet antamaisillasi ylen. Oksentaminen ei ole sinänsä rumaa, mutta ylesyömisen jälkeen se on häpeällistä."

Yhteenvetoa

En ole ihan varma, kumpi on vaikeampaa: elää uuden ajan alun tapojen vai nykyisen tavattomuuden mukaan.  Mainio on kuitenkin yhä  Erasmuksen ohje: Samalla kun on itseään kohtaan vaativa on annettava auliisti anteeksi hairahdus muille.

"  On sellaisia, jotka korvaavat muilla avuillaan käytöksensä karkeuden. En siis tarkoita sitä, ettei voisi olla hyvä ihminen, vaikkei osaisikaan käyttäytyä. Mutta jos toveri tekee virheen tietämättömyyttään asiassa, jolla on seuraamuksensa, on kohteliasta neuvoa häntä kahden kesken."

Lyhyesti Erasmus Rotterdamilaisesta  

Erasmus (1466- 1536) oli Euroopan johtavia renessanssihumanisteja ja oman aikakautensa kuuluisin oppinut.

Hänen nimensä oli alunperin Gerrit Gerritzoonsin.  Gerrit oli  katolisen papin ja lääkärin tyttären  avioton poika.

Vanhempien kuoltua, hän opiskeli luostarissa ryhtyäkseen munkiksi,  mutta siirtyi sitten eri ruhtinaiden palvelukseen.  Erasmus oli ensimmäinen, joka elätti itsensä vapaana kirjailijana. Kirjapainotaito oli juuri keksitty.

Suomalainen Mikael Agricola oli Erasmuksen oppilaita.


sunnuntaina, marraskuuta 27, 2016

Aika viikko

AIKAMOINEN viikko. Alkuviikko täyttä politiikkaa. Isoja odotuksia ja ikäviä ja kovia pettymyksiä. Mutta synkkyydestä  myös noustiin.

LOPPUVIIKKO didaktiikkaa.  Hieno seminaari opetuksen asiantuntijoiden kanssa Espoon  opetuksen menestystarinasta. Upeiden sipoolaisten ja kainuulaisten opettajien sparrausta uuden opsin mielenmaisemiin arvioinnin osalta, suomalaisen opettajan didaktisen vapauden ulottuvuuksiin  ja vastuisiin sekä muutosteoriaan.

Kohtaamisia. Stand up-luennoissa onnistumisiakin. Ja juuri nyt "Opettajan didaktiikan" taittoversion viimeiset hionnat.

VIIMEINEN syksyn ops-luento ensi viikolla. Sitten se teema alkaa olla siinä.

VIIKON kaksi huippukohtaa silti tiistainen saunapäivä Herra Miltonin kanssa ja sunnuntainen vierailu oma  Noora-kuopuksen ja Jonin uudessa  kodissa Kirkkonummella.

perjantaina, marraskuuta 25, 2016

Tasan kuu jouluun!


Kuinka Espoon opetuksesta tuli menestystarina

Iltapäiväseminaari pidettiin tunnelmallisessa Gumbölen kartanossa. 

ESPOON nettisivuilla on pieni mutta tärkeä uutinen. Ks. tarkemmin http://www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus/Kuinka_Espoon_opetuksesta_tuli_menestyst(106853)

Sivistystoimen tiedostuspäällikkö Heli Holm aloittaa jutun: " ESPOOLAINEN  oppiminen saa hyvää palautetta ja kiinnostaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kaupunki on myös arvostettu toimija ja haluttu yhteistyökumppani erilaisissa oppimisen verkostoissa. Yhä useammin espoolaisia oppimisen asiantuntijoita pyydetään kertomaan hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta ja Espoosta haetaan uutta oppia ja ideoita.

" Miksi juuri Espoo on noussut yhdeksi kansainvälisesti tunnetuimmista oppimisen ja osaamisen kaupungeista? Mihin Espoon opetuksen hyvä maine perustuu? Milloin myönteinen kehitys alkoi?  Mitkä tekijät ovat olleet sen ajovoimia? Miten pitäisi toimia, jotta positiivinen kehitys yhä jatkuisi?"

Seminaariin osalllistuivat aakkosjärjestyksessä Heli Haaro, Martti Hellström, Heli
Holm, Inka Hopsu, Barbro Högström, Kalevi Kivistö, Jukka Kuittinen, Marianne
Långvik-Huomo, Heljä Misukka, Raili Päivinen, Harri Rinta-aho, Pirjo Raitanen,
Jukka Sarpila,Anja ja Pekka Silventoinen, Hannu Simola, Sampo Suihko,  Kaisu
Toivonen,Liisa Tommila ja Atso Vilkkijärvi
Parikymmentä oppimisen ja osaamisen asiantuntijaa keskusteli Espoosta sivistys- ja koulutuskaupunkina iltapäiväseminaarissa 24.11.2016. Paikalle oli kutsuttu Espoon opetustoimessa aiemmin toimineita ja vielä työskenteleviä henkilöitä, edustajia kouluista, sivistystoimen hallinnosta, yliopistolta ja eri puolueista. Tarkoituksena oli selvittää, onko Espoo todella esimerkillinen oppimisen ja osaamisen kaupunki ja mikä on espoolaisen oppimisen hyvän maineen salaisuus."

Työtä tehtiin viidessä  pöydässä (ideahautomossa) Open space-ja Cafe Learning työtapamuunnelman  avulla.  Teemat olivat:
 1. KUINKA NIIN? (olemmeko oikeasti niin hyviä?)
 2. KETKÄ? MIKSI? (ketkä ovat olleet tämän laadun tekijöitä? Mitä he ovat tavoitelleet?)
 3. MITÄ? MILLOIN? MIKSI? (mitkä merkittävät asiat, tapahtumat ovat auttaneet tähän)
 4. MITÄ NYT? (Mitä meidän pitäisi tehdä, ette erinomaisuutemme säilyy)
 5. MUUTA?  POP-UP

Yksi sihteereistä Jukka Sarpila esittelee tuloksia.
Muita sihteereita olivat  Heli Haaro, Heli Holm,
Inka Hopsu ja Jukka Kuittinen. 
Kukin sai valita pöydän, jonka teema kiinnosti eniten. Kullakin hautomolla oli oma sihteeri, joka kirjasi vaihtuvien ryhmien ajatuksia ylös ja esitteli iltapäivän lopuksi parhaat ideat.

Keskustelu kävi vilkkaana, ja ryhmätöissä kirjattiin pitkä lista ideoita ja ajatuksia. Samalla saatiin talteen suuri määrä arvokasta tietoa ja muistoja vuosien varrella tehdystä kehittämistyöstä.

Heli Holm päättää jutun: "JO  aiemmin kerätyn, seminaaritilaisuudessa syntyneen ja myöhemmin täydennettävän aineiston pohjalta tullaan julkaisemaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ja espoolaisen peruskoulun 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi syksyllä 2017 kirja. Kirjan koostaa opetusneuvos, Auroran koulun entinen rehtori Martti Hellström."


keskiviikkona, marraskuuta 23, 2016

SuperVeso Kajaanissa

KAJAANISSA järjestetään oikein SUPERVESO
lauantaina 26.11.2016 klo 9.00–15.00. Minullakin on ilo olla mukana.

Ohjelmassa on koulutusta, ohjattua liikuntaa ja lajikokeiluja, Salsan ja
Reggaetonin alkeita, ohjattuja rentoutusharjoituksia, legomaraton...

Kajaanin ammatti-korkeakoulun kampuksella
TAITO2-rakennuksessä on myös näytteilleasettajia ja muita esittelypisteitä mm. Liikkuva koulu, Kainuun liikunta, Lappset
Oy, AV kolmio, Sanoma Pro Oy, SeGaBu-hanke, OAJ, RoboKai-hanke, Suomen
luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri.

Osallistujat voivat myös itse järjestää oman pop-up- tilaisuuden ajankohtaisesta, itselle tärkeästä asiasta
ja kutsu mukaan muita opettajia.

Aamukahvia on tarjolla liikuntasalissa klo 8.30 ja lounasta saa ravintola foXissa.


TILAISUUKSIA, KOULUTUKSIA, PUHEENVUOROJA, TYÖPAJOJA:

Aamupäivä
9- 9.45 ja 10-10.45 ja 11-11.45 ja Lisää jaksamista ja hyvinvointia lihaskuntoharjoittelulla (KM, Kunnonvalmentaja Mikko Korhonen)
9 - 9.45. Salsa Reggeaton ( Tanssinohjaaja ja tankotanssin ohjaajaopiskelija Salla Kauppinen)
9 - 10.30 Uuden opetussuunnitelman mukaisen käsityön opetuksen ideoiminen -pop up (Leea Mattila ja Sanna Heikkinen)
9-10.30 Itseni johtaminen - työyhteisötaidot ja työhyvinvointi (KM, lto, työyhteisökouluttaja, Taikamummo, freelancer, eläkeläinen Tuula Honkanen)
9-10.30 Yksilöllinen oppiminen ja oppilaskeskeinen toimintamalli alakoulussa (KM, luokanopettaja Markus Humaloja)
9-11 Monipuolinen arviointi osaamismerkkien avulla (FM, matemaattisten aineiden opettaja, yrittäjä Ville Sahimaa)
9-11.15  Videointia helpoilla työkaluilla (Lehtori Mervi Ruotsalainen)
9-11.15 LibreOffice (Lukion matematiikan ja tietotekniikan lehtori Jarkko Himanka)
9-11.30 Leikki kesken -kaupunkiprojekti (luokanopettaja, yrittäjä Mauri Laakso)
9- 12 Uskonnon opettaminen yläkoulussa -pop up
9-10 Kompassi - sähköinen koetyökalu opettajan apuna (Aluemyyntipäällikkö Jyrki Kotonen)
9.15 -10. Ohjattu kuntosali (Liikunnanohjaajaopiskelija Lauri Nurminen)
9.15 - 11.45 Ulos oppimaan!( Luokanopettaja, EduTam Matti Tampio)


9.45- 11.15  Frisbeegolf ohjaus (Liikunnanohjaajaopiskelija, liikuntaneuvoja, Frisbeegolf ohjaaja Heidi Laine)
10-11 Yhtenäiset arviointikriteerit 1–3 -luokilla -pop up ( rehtori Soili Luukkonen)
10-11 ja  11-12 Oppilaitosten teknologia ja sen johtaminen (Key Account Manager Niko Eskelinen)
10.15 -11. Ohjattu kuntosali (Liikunnanohjaajaopiskelija Lauri Nurminen)
10-13 Sisäsuunnistus (Suunnistusvalmentaja, liikunnanohjaajaopiskelija Jari Rajala)
10.45 - 12.15 Vuorovaikutus - kohti keskustelevaa toimintakulttuuria (KM, lto, työyhteisökouluttaja, Taikamummo, freelancer, eläkeläinen Tuula Honkanen)
10.45- 12.15 Digiajan tiimiopettajuus (KM, luokanopettaja Markus Humaloja)orovaikutuskeskustelevaa toimintakulttuuria
11- 11.45 Salsa Reggeaton ( Tanssinohjaaja ja tankotanssin ohjaajaopiskelija Salla Kauppinen)
11-12  S2 -aiheinen oppimiskahvila (FM, lehtori Rea Stricker)

Iltapäivä
12-13 Digikirjat ja opiskelu Sanoma Pro oppimisympäristössä (Aluemyyntipäällikkö Jonne Rautio)
12.15- 13 ja 13.15-14 ja 14.15-15  Lisää jaksamista ja hyvinvointia lihaskuntoharjoittelulla (
KM, Kunnonvalmentaja Mikko Korhonen)
12.14- 14.45  Leikki kesken -kaupunkiprojekti (luokanopettaja, yrittäjä Mauri Laakso)12.30 - 13.15  Liikunnan OPS yläkoulussa -pop up
12.30- 14 Frisbeegolf ohjaus (Liikunnanohjaajaopiskelija, liikuntaneuvoja, Frisbeegolf ohjaaja Heidi Laine)
12.30 -15  Ulos oppimaan!( Luokanopettaja, EduTam Matti Tampio)
12.30- 15. LibreOffice (Lukion matematiikan ja tietotekniikan lehtori Jarkko Himanka)
13-14 Oppilaitosten teknologia ja sen johtaminen  (Key Account Manager Niko Eskelinen)
13-14.30 Videon editoinnin perusteet (Lehtori Mervi Ruotsalainen)
13-15 Opetussuunnitelma musiikkiluokille yläkouluun -pop up
13-15  Monipuolinen arviointi osaamismerkkien avulla (FM, matemaattisten aineiden opettaja, yrittäjä Ville Sahimaa)
13-15 Laaja-alaisen erityisopettajan työn ytimessä -pop up (Lastentarhanopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja ja montessoriohjaaja Mia-Liisa Kemppainen)
13.15 - 14 Kajaanin kaupungin liikuntatilat -pop up
14-15 Opetussuunnitelman mukainen Bingel-pelimaailma (Aluemyyntipäällikkö Jonne Rautio)

sunnuntaina, marraskuuta 20, 2016

Valintakokeet pois?

MONI on huolissaan opetusministerin ajamasta ideasta luopua valintakokeista ja jakaa korkeakouluopiskelupaikat jatkossa ylioppilaskirjoitusten perusteella. Muutostutkijana minäkin olen.

Minusta kaikissa muutoksissa olisi hyvä ensin kysyä: Mikä on ongelma, jota halutaan ratkaista.

Ongelma on eri asia kuin helposti näkyvät häiriöt.  Häiriöiden taustalla olevan ongelman tunnistaminen ja ymmärtäminen  vaatii vakavaa  tulkintaa. Ongelma ei nimittäin ole suinkaan aina se syy, joka sattuu tulemaan ensimmäinen mieleen.

Kun ongelma on ymmärretty,  pitää valita tehokkain tapa ratkaista ongelma - mielellään  useasta vaihtoehdosta. Tyypillistä valitettavasti on, että ratkaisuksi valitaan - jälleen-  ensimmäisenä mieleen tuleva. Parhaan ratkaisun valinta edellyttää kuitenkin ongelman systeemistä analysointia ja eri ratkaisuvaihtoehtojen huolellista vertailua.

Tehokkuus tulee tajuta oikein: Tehokas on ratkaisu, jonka avulla tavoite saavutetaan (= ongelma ratkeaa) mahdollisimman täydellisesti,  mahdollisimman vähällä panoksella (energialla) ja mahdollisimman pienillä negatiivisilla ja usein odottamattomilla seurauksilla.

Sekään ei riitä, että ratkaisu valitaan huolellisesti.  Usein ratkaisua on kokeiltava, hiottava ja kehitettävä, koska systeemisessä muutoksessa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja vain pieni osa seurauksista osataan ennakoida.

Näen tässä  esityksessä kaikki nuo murheen aiheet.